Joutsalaiset yrittäjät ovat laatineet Joutsan kunnalle kuntalaisaloitteen, jonka allekirjoittajina on huomattava määrä kuntalaisia. Yhteensä 119 kuntalaisen allekirjoittamassa aloitteessa toivotaan, että kunta ulkoistaisi nykyistä enemmän toimintojaan markkinoille siten, että yrityksillä olisi mahdollista päästä mukaan kilpailemaan töistä. Toive ulkoistamisista koskee myös kunnan tytäryhtiöitä, kuten Joutsan Vesihuolto Oy:tä.

Aloitteessa esimerkkeinä mainittuja ulkoistettavia toimintoja ovat kiinteistönhuolto, huoltomiespäivystys, kirvesmiestyöt, siivous, osin taloushallinto sekä osin tai kokonaan keittiötoiminnot. Aloitetta perustellaan muun muassa sillä, että lukuisissa kunnissa on ulkoistamisista positiivisia kokemuksia. Aloitteella halutaan myös varautua sote-uudistuksen jälkeiseen maailmaan, jossa kunnan on todennäköisesti joka tapauksessa avattava toimintojaan entistä enemmän kilpailulle.

Joutsan kunta on jo perinteisesti ulkoistanut merkittävän osan toiminnoistaan yritysten hoidettavaksi. Tuskinpa esimerkiksi kenenkään mielessä kävisi, että sote-keskuksen rakentamista varten kuntaan pitäisi palkata oma rakennusorganisaatio. Sote-puolella on vastikään tehty merkittäviä ulkoistuksia siirtymällä vanhustenhuollossa palveluseteleihin.

Toisaalta monet kunnan toiminnot tuntuvat syystä tai toisesta olevan ulkoistamiskeskustelun ulkopuolella. Kunnan tulisikin pikaisesti käydä läpi aloitteessa esitetyt toimet ja hyväksyä yrittäjien ehdotukset, ellei löydy todella päteviä syitä pitää joitain toimintoja kunnan omana työnä.

Markku Parkkonen