Joutsan keskuspuiston halkaisevan pyörätien eteläpuolisen leikkialueen reunaan rakennetaan aita. Aita tehdään pyörätien suuntaisesti ja siihen tulee käyntiportti. Lisäksi pyörätien pohjoispuolella olevat seniorilaite ja jousikeinu siirretään samalle puolelle kuin puiston muut välineet.

Toimenpiteiden taustalla on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Joutsan paikallisyhdistyksen viime vuonna tekemä aloite, jossa yhdistys toivoi keskuspuiston aitaamista siten, että vähintään pyörätien eteläpuolinen leikkialue aidattaisiin. Toiveen perusteena oli leikkipuiston turvallisuus. Lisäksi yhdistys katsoi aloitteessaan, että turvallisuutta parantaisi aitaamisen ohella myös kaikkien leikkivälineiden sijoittuminen pyörätien eteläpuolelle.

Tekninen lautakunta päätti jo viime syksynä, että Kauppakeskus Perttulan vastaiselle rajalle rakennetaan aita meluvallin jatkeeksi Puistokujaan saakka. Tänä syksynä MLL:n Joutsan paikallisyhdistys pyysi kuitenkin kunnalta aita-asian uutta käsittelyä toivoen lisää aitaa.

Yhteydenoton pohjalta keskuspuiston alueella tehtiin katselmus, jossa todettiin, että alueen turvallisuus lisääntyisi parhaiten, kun koko alue aidattaisiin. Uutta aitaa arvioitiin tarvittavan noin 170 metriä ja lisäksi aitaan olisi tehtävä kaksi käyntiporttia ja yksi ajoportti. Näiden hinnaksi arvioitiin 16.200 euroa ja lisäkustannuksia katsottiin koituvan siitä, että pyörätien toisella puolella olevat seniorilaite ja jousikeinu siirrettäisiin samalle puolelle kuin muut välineet.

Viime viikolla kokoontunut tekninen lautakunta ei kuitenkaan puheenjohtaja Jarmo Liukkosen mukaan lämmennyt sille ajatukselle, että koko alue aidattaisiin ensi vuonna. Sen sijaan lautakunta päätti, että aluetta aidataan aluksi vain pyörätien suuntaisesti ja sen jälkeen katsotaan, millaiset kokemukset siitä saadaan. Näiden toimenpiteiden kustannukset jäävät Liukkosen mukaan arviolta kuuteentuhanteen euroon.

Tarja Kuikka