Nykyisenkaltainen risu- ja haravointijätteen vastaanotto Joutsassa ja Leivonmäellä lopetetaan ensi keväänä. Tähän saakka mainitut jätteet on voinut kuljettaa haluaminaan aikoina Joutsassa jätevedenpuhdistamolle tai Leivonmäellä entiselle kaatopaikalle.

Ensi vuoden toukokuusta alkaen käytäntö kuitenkin muuttuu siten, että Joutsassa risu- ja haravointi jätettä voi toimittaa maksutta Lassila-Tikanojan jäteasemalle kolmena peräkkäisenä perjantaina ja lauantaina toukokuussa sekä kolmena peräkkäisenä perjantaina ja lauantaina syyskuussa. Muuna aikana mainittujen jätteiden vastaanotto maksaa 25 euroa kuutiolta.

Samat toimintaperiaatteet tulevat voimaan toukokuusta alkaen myös Leivonmäellä, mutta Leivonmäen osalta ei ole vielä toistaiseksi sovittu jätteidentoimituspaikasta.

Vanhat vastaanottopisteet kunta aikoo maisemoida.

Tarja Kuikka

 

Tagged with →