Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen syyskokouksessa 15.11.2018 katsottiin tulevaan 46 osallistujan silmin. Asema jäsenmäärältään suurimpana eläkeläisjärjestönä Joutsassa halutaan säilyttää myös tulevana toimintavuonna.

Eläkeliiton XIX liittokokouksessa 6.6.2018 hyväksyttyihin arvoihin, toiminta-ajatukseen ja strategisiin tavoitteisiin on helppo tukeutua. Inhimillisyys, ikäystävällisyys, tasa-arvo, yhteisvastuu ja osallisuus arvoina ohjaavat toimintaa myös Joutsassa.

Helppoa on myös allekirjoittaa kattojärjestön visio, jonka mukaan Eläkeliitto on ajassa elävä eläkeläisten ja ikääntyneiden oikeuksien arvostettu puolustaja ja ikäystävällisen Suomen rakentaja.

Toiminnan strategiset tavoitteet vahvistavat järjestöä aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana, aloitteellisena ja asiantuntevana vaikuttajana, uudistuvina ja vahvistuvina jäsenpiireinä ja -yhdistyksinä sekä innovatiivisena ja ikäystävällisenä lomatoimintana.

Eläkeliiton Keski-Suomen piirin kannanotolla käynnistettiin aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelu ottamalla kantaa Kelan taksikilpailutuksen ongelmiin. Vakavassa kannanotossa todettiin, että on kohtuutonta, mikäli kansalaisten tarvitsema hoitotoimenpide peruuntuu taksiliikenteen ongelmien takia. Pahimmillaan taksikyydin ongelmista aiheutuva dialyysi- tai sädehoidon peruuntuminen voi aiheuttaa jopa potilaan henkeä uhkaavan vaaratilanteen. Kannanotossa muistutettiin myös, että jo perustuslaki turvaa kansalaisille oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

 

Elinvoimaisen yhdistyksen takuujoukkue vuodelle 2019

Kuusi vuotta hallituksessa ja sen jälkeen kolme vuotta puheenjohtajana yhdistystä luotsannut Pekka Hentinen (kuvassa oik.) päätti luopua puheenjohtajuudesta antaakseen Eläkeliiton teeman mukaisesti enemmän aikaa elämälle. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Aarre Talja (kuvassa vas.). Hallituksessa jatkavat Maija Salonen, Heikki Kuurne, Antti Pekkala ja Pekka Uljamo. Eila Kokolle ja Irja Hakokivelle myönnettiin ero hallituksen jäsenyydestä heidän omasta pyynnöstään. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Pirkko Kiviö ja Raija Untolahti.

Kuuden vuoden säännön perusteella hallituksesta joutuivat irrottautumaan Raimo Kari, Sirkka Långström ja Anna Pussinen. Heidän osaamistaan hyödynnetään jatkossa hallituksen asiantuntijoina ja toimikuntien jäseninä.

Lähtiäispuheenvuorossaan Pekka Hentinen muisteli 2015 valituksi tultuaan todenneensa, että valinnasta vastuu siirtyi valitsijoille. Nuijan luovuttaessaan hän saattoi tyytyväisenä todeta, että onnistui entisestään madaltamaan kynnystä yhdistyksen jäsenille. Tehtävän jättäessään hän kertoi edelleen miettivänsä mitä tekisi isona viheltelyn ohessa. Lopuksi hän esitti toiveen, että jäsenistö olisi aktiivisesti hallituksen tukena toiminnan pyörittämisessä.

Uusi puheenjohtaja Aarre Talja lupasi tehdä parhaansa piikkipaikalle siirryttyään. Siihen lupaukseen on helppo uskoa, kun on seurannut Taljan innostunutta otetta niin paikallisessa vapaaehtoistyössä kuin piirihallituksessa ja yhdistyskehittäjänä.

Taloudellisesti omillaan toimeen tulevan yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2018 hyväksyttiin 15 euroa.

Maija Salonen