Joutsan seurakuntavaalien tämänvuotinen ääniharava on yhteiskuntatieteiden tohtori, seurakuntapastori Kirsi Pohjola (kuvassa). Vaaleissa Yhteinen vanha Joutsan seurakunta -ehdokaslistalla ollut Pohjola sai yhteensä 52 ääntä.

Kirkkovaltuustoon oli ehdolla kaikkiaan 22 henkilöä, joista 19 tuli valituksi. Varalle valittiin Jukka Partanen, Soile Lintunen ja Tero Marttila. Valituista valtuutetuista yhdeksän on uusia. Äänestysinto jäi tällä kertaa laimeaksi. Äänioikeutettuja oli runsaat 3.500, mutta heistä vain vajaat 600 kävi antamassa äänensä. Näin ollen äänestysprosentiksi muodostui 16,8.

Myöskään nuorten keskuudessa vaalit eivät herättäneet innostusta, sillä liki kahdeksastakymmenestä 16–17-vuotiaasta äänioikeutetusta vain kaksi äänesti.

Ehdokkaat äänimäärittäin

Pohjola Kirsi 52
Kovanen Pirjo 50
Virtanen Arto 43
Jaakkola Teuvo 43
Kuitunen Teuvo 37
Eskelinen Sakari 36
Långström Sirkka 35
Niinikoski Aila 33
Nieminen Niilo 30
Temisevä Liisa 28
Malin Markku 26
Talja Aarre 26
Hujanen Pekka 24
Kosonen Matti 23
Majanen Mikko 22
Kiviö Pirkko 14
Hytönen Pekka 13
Partanen Jukka 12 (varalla)
Lintunen Soile 11 (varalla)
Mäkinen Pirjo 11
Marttila Tero 10 (varalla)
Uljamo Pekka 9

EDIT 20.11.2018 klo 9.00: Uutiseen lisätty tiedot äänioikeutettujen ja äänioikeuttaan käyttäneiden määrästä sekä tieto nuorten äänestämättä jättämisestä.

 

Tagged with →