Joutsan tekninen lautakunta antaa kirjallisen huomautuksen Ala-Hulikkalan kiinteistöllä tehdystä puunkaadosta. Lisäksi lautakunta vaatii kiinteistölle istutuksia, jotka tulee hyväksyttää rakennusvalvonnalla erillisellä maisemointisuunnitelmalla. Maisematyövelvoitetta asianosaisille ei kuitenkaan tehdä, sillä kun kaadettujen puiden tilalle tehdään istutuksia, kiinteistöllä tehty toimenpide voidaan tulkita rakennusjärjestyksessä vähäiseksi muutokseksi. Tällöin maisematyölupaa ei tarvita.

Ala-Hulikkalan tontilta kaadettiin aiemmin useita näkyvästi ympäröivän alueen maisemakuvaan vaikuttaneita puita ilman, että kaatamiseen olisi haettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyölupaa. Puiden kaato kiinteistöllä on herättänyt yleistä huomiota ja osin paheksuntaa.

Rakennusvalvonnan mukaan puiden kaato asemakaava-alueella olisi lähtökohtaisesti edellyttänyt maisematyölupaa, sillä kaadetut puut sijaitsivat maisemallisesti näkyvällä paikalla. Toisaalta rakennusvalvonta kuitenkin totesi asianomaisten perustelleen puiden kaatamista niiden huonokuntoisuudella sekä kiinteistöllä olevien rakennusten suojelulla. Lisäksi asianomaiset olivat olleet yhteydessä museovirastoon asian suhteen ennen puiden kaatamista.

Tarja Kuikka