Yhteensä 119 Joutsan kuntalaisen allekirjoittamassa kuntalaisaloitteessa toivotaan, että Joutsan kunta avaa oman sekä tytäryhtiöidensä palvelutuotannon markkinoille mahdollisimman laajasti vuoden 2019 aikana. Aloitteen tekijöiden toiveena on, että avaaminen aloitettaisiin erilaisista tukipalveluista, kuten kiinteistönhuollosta, huoltomiespäivystyksestä, kirvesmiestöistä, siivouksesta, osin taloushallinnosta sekä osin tai kokonaan keittiötoiminnoista.

Paikalliset yrittäjät Kari Kivisaari (kuvassa 2. vas.), Anssi Mäkinen (kuvassa kesk.) ja Tero Toivonen (vas.) luovuttivat aloitteen Joutsan kunnanjohtajalle Harri Nissiselle (oik.) ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajalle Niilo Peltoselle (2. oik.) keskiviikkona.

Aloitteen perusteluissa todetaan, että lukuisissa kunnissa ja kaupungeissa toimintoja on avattu markkinoille ja kokemukset ovat pääsääntöisesti positiivisia.

– Kunnan tehtäväksi jää varata riittävät resurssit ja hankintaosaaminen sekä kyky valvoa, että sopimukset toteutuvat ja niitä noudatetaan. Näin kunta voi keskittyä omien ydintoimintojensa ylläpitoon. Tulevaisuuden kunnassa nämä ydintehtävät, kuten päivähoito, koulut ja elinkeinotyö, ovat elinvoiman kannalta oleellisia, jolloin kunnalla tulee myös olla tosiasiallinen kyky tarjota, kehittää ja panostaa niihin, toteavat aloitteen tekijät.

Aloitteen tekijät katsovat, että sote-uudistuksen myötä palveluntuotantoon tulee muun muassa tukipalveluita koskien väistämättä huomattavia muutoksia.

– Tuolloin kilpasilla ovat myös valtakunnalliset tai maakunnalliset toimijat, jotka nojaavat suuruuden ekonomiaan. Tekemällä selkeän päätöksen palveluntuotannon avaamisesta Joutsan kunta antaa paikallisille yrityksille ja toimijoille signaalin valmistautua, mikä taas antaa mahdollisuuden menestyä palvelutuotannon kilpailutuksissa, kun kunta niitä järjestää. Kun osa palveluista aikanaan siirtyy maakunnille tai muille suuremmille toimijoille, on jo palvelutuotannon tehtävissä toimivilla yrityksillä huomattavasti paremmat lähtökohdat menestyä tulevissa laajemmissa kilpailutuksissa, katsotaan aloitteessa.

Koska aloitteen tekijöinä on yli kaksi prosenttia Joutsan kunnan asukkaista, on kunnan otettava asia käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Markku Parkkonen

 

Tagged with →