Mieskonnäen koululla pidettiin maanantaina kyläilta Mieskonmäen kylän kehittämiseksi. Paikalla oli kunnanhallituksen jäseniä, valtuuston puheenjohtajia ja johtavia viranhaltijoita. Tarkoitus oli saada aikaan puolin ja toisin tietojenvaihtoa siitä, kuinka kylän asioita voisi edistää.

Mieskonmäki tunnetaan vakaana kylänä, jossa on hyvä meininki. Siellä on koulu, vesistöt ja lintutorni ja uutena vetovoimatekijänä Cafe Meijerinliiteri. Mutta miten asioita voitaisiin parantaa, niin siitä keskusteltiin päättäjien ja kyläläisten kesken parikin tuntia.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen jakoi paikalla olleet viiteen työryhmään. Niille määriteltiin viisi keskeistä kysymystä pohdittavaksi. Näitä olivat elinvoiman kehittäminen Mieskonmäessä, kunnan palvelut kylällä, tapahtumat ja tunnettavuus, ajatuksia hankkeista ja se, mitä kunta voisi tehdä Mieskonmäen kylän hyväksi.

Ideoita kirjattiin paljon ylös, ja muutama niistä pitää nostaa esille jo senkin vuoksi, että ne toistuivat useammassa paperissa. Valokuituhankkeen edistäminen nähtiin tärkeäksi. Se tukisi etätöitä ja elinkeinojen harjoittamista ja edesauttaisi mökkien muuttamista vakituisiksi asunnoiksi. Tätä kautta saataisiin sitten lisää asukkaita kylälle.

Poikkitien kuntoa moitittiin huonoksi, vaikka se on keskeinen yhdysreitti valtatielle. Ylipäänsä tiestön kunto ja kunnan tieavustusten pitäminen vähintään nykytasolla nähtiin tärkeäksi.

Vanha ajatus Suonteen ja Puulan välisen yhteyden aukaisemista elää ja voi hyvin. Kanavan saamisen nähtiin osaltaan edistävän matkailua, kalastusta ja veneilyä. Cafe Meijerinliiteri mainittiin useasti. Se toteuttaa hyvin ajatusta euro per kulkija, lisää kylän tunnettavuutta ja on juuri sitä kaivattua elinvoiman kehittämistä.

Viimeksi mainittua edistäisivät lentopalloillat kesäasukkaiden kanssa, samoin kuin entisen kyläkaupan ns. Martinbaarin aukaiseminen uudelleen.

Kunta voi myös tehdä paljon kylän hyväksi. Koulu on säilytettävä, samoin kuin kirjasto. Jo nyt alueelle tulee kotihoidon palveluita ja asioimiskyytejä. Jätehuollon suhteen toivottiin kameravalvontaa, roskaaminen jätepisteessä koetaan mitä ilmeisimmin ongelmaksi.

Koulupuolelle kaivattiin kuntarajat ylittävää suunnittelua. Lukiolaisten kyyditystarpeet iltapäivien osalta nostettiin esille, samoin seniorien palvelut ja joustavat kuljetukset.

Janne Airaksinen

Tällaisia työryhmiä kasattiin kokoon viisi Mieskonmäen koululla pidetyssä kyläillassa. Keskustelutilaisuudessa etsittiin uusia ideoita ja listattiin nykyisiä hyviä asioita kylän kehittämisen kannalta.

 

 

Tagged with →