Ensi sunnuntaina seurakuntalaiset päättävät keitä he valtuuttavat käyttämään heille kuuluvaa korkeinta päätäntävaltaa seurakunnassa. Jokainen annettu ääni on yhtä arvokas riippumatta siitä, kenelle se on annettu. Mitä korkeammaksi äänestysprosentti nousee, sitä varmemmin se kuvastaa seurakuntalaisten tahtoa.

Ihmettelen, miksi Joutsan seurakunnassa ei ole toimitettu äänestäjille äänestyksestä ilmoittavaa äänestyskorttia. Viime kerralla se toimitettin ja varmaan osittain sen johdosta äänestysprosentti nousi jälleen edellisistä vaaleista ollen 23,6. Seurakunnasta annettu tieto prosentin laskemisesta edellisissä vaaleissa ei pidä paikkaansa. Olen ottanut selvää ja lähellä olevissa seurakunnissa kortti on toimitettu äänestäjille. Näinhän tapahtuu muissakin vaaleissa.

Vielä lopuksi yksi näyttävästi viime aikoina esille tullut asia Joutsan seurakunnan itsenäisyydestä. Olen sitä mieltä, jokainen seurakuntamme jäsen kannattaa itsenäisyyttä jos toiminta on vireää ja kustannustehokasta. Viime aikoina näin ei valitettavasti ole ollut. Seurakuntalaisilta tullut palaute kertoo, että kaikki vaihtoehdot on nyt tutkittava.

Minusta Joutsan Seudun päätoimittajan kanta, että vaihtoehdoista kannattaa keskustella ja vaalien jälkeen vielä tutkia tarkasti, on hyvä ohje päättäjille.

Rakentavin seurakuntaterveisin

Niilo Nieminen