Keski-Suomen Valokuituverkot Oy on tiedottanut 9. marraskuuta kirjatulla kirjeellään, että Rutalahteen kaavailtu valokuidun kyläverkkohanke ei toteudu. Syyksi mainitaan se, että tavoitteeksi asetettua liittyjämäärää ei saavutettu.

KSVV:n mukaan kyse ei ole hankkeen lopullisesta kuoppaamisesta. Hankkeeseen voidaan palata, mikäli kylältä myöhemmin löytyy lisää liittyjiä. Sitä, kuinka monesta liittyjästä hanke jäi kiinni, ei kirjeessä kerrota. KSVV:n niin sanottu runkolinja kulkee Rutalahden kylän lävitse.

Aivan vastikään yhtiö tiedotti, että valokuituverkon rakentaminen siirtyy myös Joutsassa pääosiltaan ensi vuodelle. Joutsan tapauksessa syyksi ilmoitettiin yhtiön rahoitusvaikeudet. Jonkin verran yhtiö on rakentanut Joutsan kirkonkylälle liittymiä muun muassa sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä. Viimeisimpänä yhtiö markkinoi Joutsassa mahdollisuutta hankkia liittymä sadan euron liittymismaksulla.

Jukka Huikko

Lue myös:
JS 29.10.2018: Valokuituun palataan Joutsassa ensi keväänä