Muutamat henkilöt Joutsan vesijohtoverkoston vaikutusalueella ovat havainneet jokin aika sitten sameutta vesijohtovedessä. Sameus johtuu mikrokuplista, eli vedessä on mukana ilmaa. Ilmaa on saattanut päästä vesijohtoverkostoon viime viikolla Teollisuustiellä korjatun vesiputken huoltotöiden yhteydessä.

Ilman aiheuttamasta samentumasta pääsee eroon nopeasti, kun seisottaa vettä vähän aikaa astiassa. Vesiputkistossa oleva ilma poistuu omia aikojaan veden käytön yhteydessä.

Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kämppi kertoo, ettei muuta ongelmaa ole hänen tiedossaan. Kloorin lisääminen juomaveteen lopetettiin neljä viikkoa sitten. Teoreettisesti on mahdollista, että sen pystyy aistimaan vedestä, mikäli vedenkäyttö on vähäistä ja asuu pitkän vesijohtolinjan loppupäässä.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →