Joutsan kunnanhallitus käsitteli maanantaina kirvesmiehen rekrytointia, jonka kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (kok.) oli tuonut esille käytettyään otto-oikeutta teknisen lautakunnan syyskuun päätökseen. Lautakunta oli jo tuolloin päättänyt rekrytoida kirvesmiehen, mutta asia nousi vielä kertaalleen käsittelyyn.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Huikko perusteli otto-oikeuden käyttämistä sillä, että kunnassa on kesken useita prosesseja, joilla voi olla vaikutuksia kirvesmiesten tarpeeseen ja joissa osassa arvioidaan oman palvelutuotannon rakennetta ja laajuutta tulevaisuudessa. Lisäksi vireillä on asioita, jotka ovat osin kunnan jatkotoimista riippumattomia, kuten mahdollisia valitusprosesseja, ja näillä voi olla henkilöstövaikutuksia. Huikko toivoikin laajempaa keskustelua aihepiiristä kunnan ja yrittäjien välisissä tapaamissa.

Kunnanjohtaja Harri Nissisen pohjaesityksen mukaan teknisen toimen nykyisen tehtäväalueen vuoksi on tarkoituksenmukaista myöntää tekniselle osastolle täyttölupa ja laittaa kirvesmiehen toimi välittömästi avoimeksi.

Esittelytekstissä todetaan, että tulevaisuudessa huomioitavaksi tulee kunnan kiinteistöjen omistuskannan oletettu väheneminen, sekä sote- ja maakuntauudistuksen tuomat muutokset, joiden myötä kirvesmiehen tarve voi muuttua. Kunta työllistää tällä hetkellä yhden vakituisen kirvesmiehen.

Iiris Ilmonen (kok.) teki vastaesityksen, että kirvesmiehen paikkaa ei täytettäisi. Asiasta käytiin äänestys, joka päättyi 6–3 tuloksella, että kirvesmiehen toimi täytetään ja laitetaan välittömästi auki. Jaa-äänet tulivat keskustalta ja demareilta.

Ei-äänestäneet Ilmonen, Huikko ja Jussi Lehtonen (ps.) jättivät eriävän mielipiteen. Siinä he toteavat, ettei kirvesmiestä tulisi palkata kunnan nykyisessä taloustilanteessa sekä tietäen edessä olevan todennäköisesti muutoksia kiinteistökannassa. Asiassa kunnanhallituksessa saatu lisäselvitys puolestaan oli vahvistanut heidän käsitystään, että kirvesmiehen työt tulisi oman toiminnan sijaan ostaa tulevaisuudessa markkinoilta. Tehty päätös on heidän mukaansa voimassa olevan kuntastrategian vastainen.

Teknisen toimen perustelut sille, miksi kirvesmies pitää olla

Kirvesmies-pykälässä oli liitteenä luettelo kirvesmiesten tekemistä töistä vuosilta 2017–2018 ja perustelut sille, miksi heitä tarvitaan. Tekninen isännöitsijä Petri Laitisen ja työpäällikkö Veijo Penttisen laatimassa tarvearvioinnissa kerrotaan, että teknisen kirvesmiehet eivät osallistu laajoihin remonttitöihin. Suuremmat ja mittavammat remonttikohteet kilpailutetaan.

Joutsan kunnan teknisen toimen kirvesmiehet hoitavat pienempiä ja kiireellisimpiä remonttikohteita. Kirvesmiesten remonttikohteiden laajuus on noin kaksi päivää-yksi kuukausi.

Tämän hetkisen markkinatilanteen vuoksi on vaikea saada urakoitsijoita nopeasti. Suurempiin remonttikohteisiin on ollut hankaluuksia löytää urakoitsijoita. Esimerkkinä terveyskeskuksen laboratorion viikon mittaiseen muutostyöhön meni kokonaisuudessaan puolitoista kuukautta.

Vuokra-asuntojen ja kunnan muiden kiinteistöjen kunnostustarpeet eivät ole säännöllisiä ja toisinaan tilat tulee saada nopeasti kiertoon, jotta voidaan esimerkiksi vuokra-asuntoon ottaa uusi asukas. Kirvesmies osallistuu tarpeen mukaan kiinteistöhoidon töihin kuten lumitöiden tekemiseen, kiinteistöhoitajien sairaslomasijaisuuksiin sekä vuosilomasijaisuuksiin.

Senkin mainittu kaksikko oli analysoinut, että mitä tapahtuisi, jos kirvesmiestä ei palkattaisi, tai heitä ei olisi ollenkaan. Arvioinnin mukaan, mikäli kirvesmiehistä luovuttaisiin kokonaan, se johtaisi työmaiden aloitusten viivästymisiin sekä kustannusten nousuun. Kilpailuttaminen vie aikaa ja kunnan kirvesmiehen kirjanpidollinen hinta on edullinen. Se vaikeuttaisi myös kiinteistöpäivystysten työvuorojen järjestelyjä ja töiden joustavaa toteutusta. Lisäksi remonttitarvikkeiden ylijäämää ei voitaisi kierrättää eri työmailla.

Mikäli kunnassa olisi vain yksi kirvesmies, voisi se aiheuttaa hankaluuksia työmailla, sillä toisinaan tarvitaan kaksi työmiestä tehtäviin. Samalla voidaan huomioida työturvallisuus, kun ei työskennellä yksin, sanotaan tarvearvioinnissa.

Laitisen ja Penttisen loppupäätelmä on, että nykytarve on kahden kirvesmiehen yksikölle, jota täydennetään määräaikaisilla työntekijöillä ja urakoitsijoilla. Kahdella vakituisella kirvesmiehellä voidaan työt toteuttaa tehokkaasti.

Kirvesmiehen kirjanpitohinta on vuonna 2018 29.30 e/h (alv 0). Vuonna 2019 arvio on 28.50 e/h (alv 0).

Janne Airaksinen

 

Tutustu pykälään ja sen liitetiedostoihin tästä linkistä. Luettavana on muun muassa listaus siitä, mitä töitä kirvesmiehet tekevät.