Joutsan yhtenäiskoulu on mukana demokratian kehittämiseen tähtäävässä Erasmus+ KA2 DEciDE! -projektissa. Kaksivuotisen, yhdessä Saksan, Kreikan, Kyproksen, Portugalin ja Ranskan kanssa toteutettavan hankkeen taustalla on huoli demokraattista päätöksentekoa ja eurooppalaisten arvoja uhkaavista ilmiöistä.

Projektin tavoitteena on lisätä oppilaiden tietämystä demokraattisesta päätöksenteosta ja tuoda esille uusia tapoja demokratian toteutumisesta kouluissa. Samalla halutaan lisätä tietämystä muiden EU-maiden käytänteistä asiaan liittyen.

Hankkeeseen kuuluu neljä opettajien työkokousta, joista ensimmäinen on jo pidetty hankeen koordinaattorimaassa Saksassa. Kokouksessa opettajat muun muassa tutustuivat Berliinin Bundestagiin, vierailivat Berliinin muurilla ja holokaustin muistomerkillä sekä tapasivat eurooppaministeri Michael Rothin.

– Ministeri Roth piti projektin aiheita erittäin ajankohtaisena ja tärkeänä. Hän myös korosti sitä, että demokraattisen päätöksentekoprosessien kautta saadaan ratkaistua koko unionia koskevia asioita, kuten talouteen, pakolaisuuteen sekä ympäristöön liittyviä ongelmia. Hän piti näiden oppilaitosten välisten hankkeiden hyvänä puolena sekä kulttuurien tuntemuksen paranemista sekä myös tasavertaista osallistumisen mahdollisuutta, kerrotaan Joutsan yhtenäiskoulun antamassa tiedotteessa.

Joutsan yhtenäiskoulusta Saksassa pidettyyn kokoukseen osallistuivat opinto-ohjaaja Sanna Pienmäki sekä apulaisrehtori Mika Sirkka.

Opettajien työkokousten lisäksi hankkeeseen kuuluu kaksi työpajaa, joihin pääsee mukaan myös 6.-9. luokkien oppilaita. Vierailujen lisäksi projektiin sisältyy koululla tapahtuvaa toimintaa ja virtuaalitapaamisia oppilaiden kesken. Joutsan yhtenäiskoulussa se tarkoittaa sitä, että oppilaita aktivoivia toimintoja jatketaan ja kehitetään. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa oppilaskunta, koulun ympäristötoiminta ja valtakunnallisiin vaaleihin liittyvät varjovaalit.

Erasmus+ KA2 DEciDE! –hanke päättyy vuoden 2020 elokuun lopulla.

Tarja Kuikka