Luhanka on ensi vuonnakin Keski-Suomen maakunnan ylivoimainen veroparatiisi. Luhangan kunnanvaltuusto päätti torstai-illan kokouksessaan pitää kunnan tuloveroprosentin 18,50:ssä, mikä on maakunnan alhaisin. Luhangan tuloveroprosentti oli vuosina 2003–2015 19,00 % ja se laskettiin 18,50 %:iin vuonna 2016.

Luhangan valtuuston puheenjohtaja Pertti Seimola (yläkuvassa oik.) naputteli kunnan veropäätökset ripeästi läpi. Kaikkineen valtuuston kokous kesti vain 20 minuuttia. Kuvassa vasemmalla kunnanjohtaja Tuomo Kärnä.

Valtuusto päätti pitää kunnan kiinteistöverot ennallaan lukuun ottamatta rakentamattoman tontin kiinteistöveroa, joksi päätettiin 4,00 % entisen nollan prosentin sijaan. Rakentamattomien tonttien kiinteistöverolla pyritään saamaan tonttikauppaa vilkastumaan. Kokouksessa todettiin, että Luhangassa tämä vero ei koske lukumääräisesti kovin montaa tonttia. Alustavan selvityksen mukaan kunnassa on noin kymmenen veron piiriin tulevaa tonttia.

Yleinen kiinteistöveroprosentti Luhangassa on ensi vuonna 1,20, vakituisen asuinrakennuksen vero 0,50, muun asuinrakennuksen 1,30 ja voimalaitoksen 3,10. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi määrättiin nolla.

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen kunnan omistamien kaava-alueella olevien tonttien hinnoittelusta. Hepoluhdan, kirkonkylän ja Tammijärven alueen tonttien hinnaksi päätettin 0,50 euroa per neliömetri. Kunnan kokonaistaloudellisen edun nimissä tontteja voidaan myydä 50 prosentin alennuksella. Kokonaistaloudellista etua arvioitaessa käytetään kriteereinä paikkakuntalaisuutta, elinkeinopoliittisia syitä ja perhekokoa.

Valtuusto valtuutti kunnanhallituksen laittamaan myyntiin kunnan omistaman Laaniaho-nimisen noin puolen hehtaarin tontin. Tontin hinnaksi määriteltiin 6.000 euroa. Tontti sijaitsee Tammijärvellä Joutsaan menevän tien varressa. Aiemmin tonttia on käytetty muun muassa puutavaran varastopaikkana. Kiinteistön myynnin ehtona on, että ostajalla on tontille käyttöä elinkeinotoiminnassa.

Markku Parkkonen