Joutsan kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanhallitusohjelman. Ohjelma määrittelee Joutsan kunnan keskeisimmät operatiiviset tavoitteet valtuustokauden alkuun aikajaksolle tämä syksy–syksy 2019. Ohjelma perustuu pohjimmiltaan nykyisiin strategisiin tavoitteisiin, ja sitä on valmistellut kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikko (kok.). Valtuustoryhmiltä pyydettiin avauksia siihen jo kesäkuussa, ja sen luonnosta on käsitelty sittemmin muun muassa puheenjohtajistossa.

Kunnanhallitusohjelman teemoina ovat elinvoimainen Joutsa, Joutsa 2020, osallistuvat ja aktiiviset kuntalaiset sekä sote-kiinteistöt ja -palvelut. Laadinta on ajoitettu käännekohtaan, jossa Joutsa alkaa tosissaan valmistautua sote- ja maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.

Elinvoimainen Joutsa -kohdassa yksi keskeinen asia on elinkeinokoordinaattorin työn käynnistäminen. Keinoiksi nähdään muun muassa ulkopuolisen rahoituksen tehokas hyödyntäminen, yrityssetelit ja verkostomainen toiminta.

Kärki- ja yrityshankkeista otetaan tukeva ote, maankäytön hankkeita viedään maaliin ja muun muassa kiinteistöstrategia päivitetään. Tarvittaessa polkaistaan käyntiin strateginen maanhankinta. Kuntamarkkinoinnissa hankitaan yrityksiä, asukkaita ja tehdään viestintää.

Joutsa 2020 -kohdassa päivitetään entinen kuntastrategia, eikä tehdä kokonaan uutta. Avainkysymyksenä onkin, että kuinka strategiaa toteutetaan. Kunnan organisaatiota valmistellaan muutokseen, ja tämä sisältää virka- ja henkilöstörakenteen, palvelutuotannon sekä henkilöstöpolitiikan. Apuna tässä on kuntatalouden analysointiin erikoistunut yritys, Perlacon Oy.

Osallistuvat ja aktiiviset kuntalaiset saavat äänensä kuuluville yleisötilaisuudessa, jossa esitellään vuoden 2019 talousarviota. Tämä on kokeilu, jossa testataan ihmisten kiinnostusta päästä kommentoimaan suoraan laadittua budjettia. Toinen kokeilu tapahtuu digitaalisessa ympäristössä.

Sote-kiinteistöjen kohdalla keskustellaan selviksi strategiset linjaukset kiinteistöjen omistamisesta. Pitääkö Joutsan omistaa niitä tulevaisuudessa ollenkaan, ja jos ei pidä, mitä omistuksista luopuminen tarkoittaisi? Sote-palveluiden suhteen valmistellaan organisaatiota muutokseen, ollaan valmiita reagoimaan ja tunnistetaan oman palvelutuotannon kipukohtia.

Janne Airaksinen