Juuri kokouksensa päättänyt Joutsan kunnanvaltuusto piti odotetusti veroasteen entisellä tasolla. Näin ollen tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 määrättiin 21,00, mikä on sama kuin jo vuodesta 2014 lähtien.

Lisäksi valtuusto käsitteli tulevan vuoden kiinteistöveroprosentteja, ja niissäkin pätee entinen malli. Päätöksen mukaan pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti on 0,60 ja muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten 1,20. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10. Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti on 0.00.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →