Joutsan kunnan vanhuspalvelut ottaa käyttöön tuetun kotona asumisen palvelusetelin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kunnallisen kotipalvelun sijaan vanhus voi valita jatkossa yksityisen palveluntuottajan. Palveluseteli sisältää säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä kuntouttavan arviointijakson.

Tuetun kotona asumisen palveluseteli toimii siten, että kotihoidon palvelujen tuottamisesta kiinnostuneet tahot voivat hakea palvelusetelituottajaksi. Palvelujen järjestämiselle on tiettyjä lain asettamia vaatimuksia sekä kunnan omia vaatimuksia ja ehtoja, jotka hakijoiden on täytettävä, että heidät voidaan hyväksyä palvelujentuottajiksi. Kunnan vaatimukset on kirjattu sääntökirjaan, jota palveluntuottajien on noudatettava. Kunta myös valvoo tahojen toimintaa.

Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo ja taso määräytyvät tuen tarpeesta johdettujen perusteiden mukaan. Perusteet on määritelty kunnan vanhuspalveluissa käytössä olevilla mittareilla. Käytännössä maksuliikenne toimii siten, että palveluntuottaja perii asiakkaalta palvelusetelin omavastuuosuuden sekä maksun tämän itse tilaamista palveluista.

Kunta voi tarjota palveluseteliä sellaisille asiakkaille, jotka täyttävät kotihoidon asiakkaaksi tulon myöntämisperusteet. Asiakkaalla on kuitenkin halutessaan oikeus kieltäytyä setelistä. Tällöin kunnan on ohjattava hänet muilla tavoin järjestämiensä palvelujen piiriin.

Päätöksen tuetun kotona asumisen palvelusetelin sääntökirjan hyväksymisestä ja sen myötä palvelusetelitoiminnan käynnistämisestä teki aiemmin tällä viikolla Joutsan perusturvalautakunta. Lautakunnan jäsen Kalle Willman (vihr.) ehdotti sääntökirjan hyväksymisen ja palvelusetelitoiminnan käynnistämisen sijaan asian pöydälle jättämistä, mutta ehdotus ei saanut kannatusta. Willman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Tarja Kuikka