Kirkkovaltuuston kokouksessa 11.10. otin esille, että olen tekemässä aloitteen yhteistyöstä tai yhdistymisestä Jyväskylän seurakuntaan. Kysymys on vaihtoehdon kartoittamisesta. Ennen jatkopäätöksiä seurakuntamme hallinto käsittelee asiat normaalissa järjestyksessä ja tekee päätökset seurakuntalaisten edun mukaisesti. Huomattava on, että tärkeintä on talouden tasapainottaminen ja vireä seurakuntatoiminta. On paljon sellaistakin seurakuntatoimintaa (vapaaehtoistoiminta), joka ei ole rahasta kiinni. Esimerkkejä löytyy omasta ja naapuriseura-kunnista.

Organisaatiot ovat vain apuväline toiminnan toteuttamiseksi. Seurakuntalaisten selkeä viesti on, että kaikki vaihtoehdot tulee nyt kartoittaa. Jyväskylän seurakunta on ollut esillä myös seurakuntamme talouden tasapainottamista koskevissa keskusteluissa. Mielestäni nyt esillä olleet toimenpiteet eivät ole riittäviä, eivätkä kaikki oikeasuuntaisia.

Joutsan seurakuntaa esitetään kirkolliskokouksessa liitettäväksi Lapuan hiippakuntaan. Tämä liittyy koko maata koskeaan hiippakuntien rajojen tarkistukseen.

Lopuksi vielä totean, että tällä hetkellä, Joutsan seurakuntaa ei olla viemässä mihinkään. Jämäköitä uudistuksiin johtavia päätöksiä tarvitaan. Vanha on taakse jäänyttä menneisyyttä. Nyt uudistetaan tulevaisuutta varten.

Rakentavin seurakuntaterveisin

Niilo Nieminen