Kun sote-keskuksen suunnittelu on lähestymässä maalia, niin uutta pukkaa päälle. Joutsan kunnanhallitus päätti maanantaina aloittaa hankesuunnittelun perhekeskuksesta sekä valtuutti perhekeskusohjausryhmän tilasuunnitteluun yhteistyössä käyttäjien kanssa. Toiminnan paikka selviää suunnittelun aikana.

Tulevan Joutsan perhekeskuksen toimintaa on selvittänyt erillinen ohjausryhmä, jonka raportti merkittiin tiedoksi. Perhekeskuksen toiminta linkittyy kiinteästi sote-keskuksen rakentamiseen sekä tulevien sote-palveluiden järjestämiseen Joutsan seutukunnan alueella. Sen palveluiden ydinryhmää ovat sosiaalityön palvelut ja perhetyö, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, perheneuvolapalvelut, psykologipalvelut, varhaiskasvatus ja yksityiset toimijat kuten MLL.

Perhekeskuksen ohjausryhmään nimettiin johtavia peruspalvelusektorin virkamiehiä sekä avohuollon ylilääkäri varahenkilöineen. Kunnanhallituksen edustajaksi valittiin Maija Salonen (kesk.) ja varalle Jukka Huikko (kok.).

Janne Airaksinen

 

Tagged with →