Luhangan kunnalla on kaava-alueillaan myynnissä tontteja, joissa kunnallistekniikka on valmiina. Vetovoimaisuuden lisäämiseksi kunnassa on päätelty, että erilaisilla markkinointitempauksilla on mahdollista herättää ostajien huomio ja saada kauppa käyntiin.

Pitäjässä on vapaina nelisenkymmentä tonttia, joista 25 sijaitsee Hepoluhdassa, Tammijärvellä Nuhlaassa kolme ja kirkonkylällä 13. Kunnanhallitus määritteli niille markkinahinnan, joka on 0,50 euroa neliömetriltä. Tontit myydään kahden vuoden rakentamisvelvoitteella ja kunnanjohtaja Tuomo Kärnällä olisi mahdollisuus käydä tarvittaessa hintaneuvotteluja.

Ostajan kannalta mielenkiintoisin on päätöksessä määritelty kunnan kokonaistaloudellinen etu, jolloin tontti myydään 50 prosenttia halvemmalla. Tässä kriteereinä käytetään paikkakuntalaisuutta, elinkeinopoliittisia syitä ja perhekokoa.

– Jos yksikin näistä kriteereistä täyttyy, niin tervetuloa Luhankaan, kommentoi kunnanjohtaja Kärnä.

Suomeksi sanottuna, tontin hintaan saattaa siis saada huomattavan alennuksen, jos on luhankalainen, aikoo luhankalaiseksi, on yrittäjä tai lapsiperheellinen.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →