Mikäli Luhangan kunnanhallituksen päätös ei koe muutoksia valtuuston käsittelyssä, rakentamattomalle rakennuspaikalle asetetaan neljän prosentin kiinteistövero. Kunnanhallitus pui maanantaina tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistamista vuodelle 2019.

Tuloveroprosentin kohdalla Luhanka jatkaa linjaansa yhtenä Suomen edullisimpana verottajana. Kunnanhallitus esittää tuloveroprosentiksi 18,50, millä tasolla lukema on ollut vuodesta 2016.

Kiinteistöverotkin pysyvät nykytasolla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Rakentamattomalle rakennuspaikalle esitetään siis neljän prosentin kiinteistöveroa. Aikaisempia vuosina sitä ei ole määrätty. Vero koskisi kunnassa noin kymmentä tonttia.

Voimalaitoksien, eli käytännössä Latamäen tuulivoimaloiden kiinteistöveroprosentiksi kaavaillaan entistä 3,10. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnän mukaan niistä on saatu tällä prosentilla noin 20.000 euron kiinteistöverotuotto per torni, joten yhteissummaksi tulee noin 120.000 euroa.

Yleiseksi kiinteisveroprosentiksi esitetään 1,20, vakituiselle asunnolle 0,50 prosenttia, muulle asuinrakennukselle 1,30 ja yleishyödylliselle yhteisölle 0,00.

Tuloveroprosentin kohdalla esityslistassa varoitetaan, että se saattaa muuttua merkittävästi tulevina vuosina, kun kuntien verotuspohjaa leikataan, mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu.

Lopullisen päätöksen veroprosenteista tekee kunnanvaltuusto seuraavassa kokouksessaan.

Janne Airaksinen