Luhangan Vesihuolto Oy:n liittymämaksuvelat olivat kunnanhallituksen käsittelyssä maanantaina. Vesilaitoksen yhtiöittämisessä nämä 69.704 euron velat jäivät kunnan taseeseen. Tilintarkastaja on huomauttanut, että se on niille väärä paikka.

Velat kirjataan pois kunnan taseesta ja siirretään yhtiön taseeseen, jolloin raha ei liiku kunnan ja yhtiön välillä. Perustamisasiakirjassa on sovittu, että vesilaitoksen kaikki oikeudet ja velvoitteet siirretään perustettavalle yhtiölle, ja tämä tarkoittaa myös mainittuja velkoja.

Janne Airaksinen