Keski-Suomen kansallispuistoissa on alkanut kolmevuotinen investointihanke, jossa Metsähallitus parantaa neljän kansallispuiston palvelurakenteita.

Leivonmäen kansallispuistossa uusitaan reittien viitoitus ja rakennetaan maastopyöräilyreitti. Nämä työt ovat jo loppusuoralla. Selänpohjan pysäköintialuetta laajennetaan ja käymälän alle rakennetaan lokakaivo huollon helpottamiseksi. Lintuniemeen tulee uusi entistä suurempi liiteri-käymälä. Lisäksi reittejä kestävöidään ja rakennetaan uusia pitkoksia. Leivonmäen kansallispuiston budjetti tältä osin on 43.500 euroa.

Muut kolme puistoa parantamislistalla ovat Isojärven, Pyhä-Häkin ja Salamajärven kansallispuistot. Palvelurakenteiden ja reittien kehittämisellä pyritään vastaamaan kansallispuistojen kasvaneisiin käyntimääriin ja uusien käyttäjäryhmien tarpeisiin sekä parantamaan luontomatkailuyrittäjien toimintaedellytyksiä. Jokaista kohdetta kehitetään kunkin erityispiirteet ja vetovoimatekijät huomioiden.

Investointihanke aloitettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen yhteisessä Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle -hankkeessa. Avoimissa työpajoissa kartoitettiin edellä mainittuja asioita ja niiden pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelmat.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →