Joutsalainen vesiensuojeluyhdistys Joutsansalmi ry juhli lauantaina kymmenvuotissynttäreitään Joutsan nuorisoseurantalolla. Juhlassa puhunut Joutsan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne (yläkuvassa eturivissä 2. oik.) totesi, että yhdistys on saanut toiminnallaan paljon myönteistä aikaan.

– Yhdistyksen toimintaa arvostetaan ja sen toimintaperiaatteita kunnioitetaan. Yhdistys toimii Joutsan seudun vesistöjen suojelun ja kestävän käytön puolesta, kaikkien seudun vesistöjen parantamiseksi. Meille vesistöt ovat tärkeitä. Ne ovat luonnonvaraa, jota meidän kaikkien veden äärellä asuvien on vastuullisesti käytettävä, hoidettava ja suojeltava. Juhliva yhdistys on pitänyt myönteistä tunnesidettä yllä veteen ja vesistöihimme. Voimme todeta, että työnne on kantanut hedelmää: Joutsan seutukunnalla ja koko vesistömme vaikutusalueella vesiasiat ovat hyvällä tasolla, totesi Kuurne.

Kuurne uskoi, että tulevan maakuntauudistuksen myötä monella toimialalla kuntien tehtäväkenttä muuttuu, yhteistyö korostuu ja keskiöön nousevat Joutsansalmi ry:n kaltaiset kolmannen sektorin toimijat.

– Muutoksessa tulee olla liikkumavaraa erilaisille tavoille toteuttaa tehtäviä ja rakentaa erilaisia suuntia yhteistyölle.

Kuurne totesi, että ympäristöasiat ja vesien suojeluun liittyvät kysymykset ovat olleet esillä myös Joutsan kunnassa, aktiivisuus on lisääntynyt ja toiminnallinen tarve kasvanut.

– Vesistöjen tilannetta koskevaa tutkimus- ja velvoitetarkastusta on lisätty ja raportteja saatu. Lähiajan suunnitelmissa ovat Myllykosken täydennyskunnostushanke, koskien perkausta ja kunnostusta sekä vesien tarkkailutoimenpiteiden tehostamista, jota lainsäädäntökin edellyttää. Olen pannut merkille, että yhteistyö kunnan valvontaviranomaisten ja teknisen toimen kanssa on parantunut ja tehostunut, siitä suuri kiitos yhdistyksellenne, sanoi Kuurne.

Juhlassa puheenvuoron käytti myös Suonteen kalastusalueen puheenjohtaja Jukka Manninen (yläkuvassa eturivissä 3. oik.). Hän muistutti, että yhteisten vesialueiden vaaliminen on jatkuvaa työtä ja paikallisten toimijoiden vähentyminen tuo haasteita toimintaan.

Manninen myös toi esille, että osakaskuntien toiminnassa vesien tilasta huolehtiminen ei ole mitenkään erityisesti korostunut.

– Osakaskuntien vesienhoitotoimenpiteet ovat rajoittuneet rantakasvillisuuden poistoon ja vähempiarvoisen kalan pyyntiin. Karulla Etelä-Suonteella kyseiset toimenpiteet eivät ole niin tuloksellisia ja tarpeellisia kuin vesistöissä, joissa rantakasvillisuus ja särkikalat ovat vallitsevia, sanoi Manninen.

 

Juhlaa luotsasivat yhdistyksen puolesta Tapio Lankia (vas.), Erkki Oksanen, Jouko Lehtonen ja Tuula Arkiomaa. Oksaselle ja Lehtoselle luovutettiin juhlassa yhdistyksen kunniakirjat.

 

Joutsansalmi ry:n kymmenvuotisjuhlassa käytiin myös lyhyesti läpi yhdistyksen historiaa ja perustamista edeltäviä tapahtumia. Yhdistys on alun perin syntynyt Joutsansalmen vesialueen suojelun ympärille, mutta nykyään se toimii laajemminkin ympäristöalueiden vesistöjen suojelun parissa.

Yhdistyksen merkittävin rooli on ollut vesistöjen tilan seurannan saamisessa järjestelmällisen tarkkailun piiriin. Toiminnan tulokset ovat olleet nähtävillä muun muassa Joutsansalmessa: vesistön tila on selkeästi parantunut. Joutsansalmessa ei esimerkiksi vuosikausiin ole enää havaittu vesistön käyttöä haittaavan karvalehden esiintymiä.

Juhlassa jaettiin yhdistyksen kunniakirjat Erkki Oksaselle ja Jouko Lehtoselle. Musiikkia juhlassa esitti joutsalaislähtöinen harmonikkataiteilija Mikko Malin.

Markku Parkkonen

Juttua täydennetty 22.10. klo 8.

 

Tagged with →