Leivonmäen uuden hiekkatekonurmikentän urakoitsija korjaa kentässä ilmenneet viat ensi vuoden juhannukseen mennessä. Kentällä on hiekka levitetty epätasaisesti ja kentän elementtien saumoissa on rakoja. Kunta on pidättänyt osan urakkasummasta, kunnes kenttä saadaan viimeisteltyä kuntoon. Kentän korjaus siirtyi ensi kesään, koska sitä ei sääolojen puolesta voida tehdä aiemmin.

Markku Parkkonen

 

Tagged with →