Joutsansalmen, koko Suonteen vesistön sekä Jääsjärven ympäristön tilan seurantaan ja siihen liittyvään yhteistyöhön keskittyvä Joutsansalmi ry juhlii ensi lauantaina kymmenvuotispäiväänsä Joutsan nuorisoseurantalolla. Juhlassa puheenvuoroja käyttävät yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Patosaari, Joutsan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne sekä Suonteen kalastusalueen puheenjohtaja Jukka Manninen. Juhlassa myös esiintyy joutsalaislähtöinen harmonikkataiteilija Mikko Malin.

Juhlan ja yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen esitetään luontoelokuva Järven tarina.

Joutsansalmen alueen vesiensuojelutyö on alkanut jo 2000-luvun alussa, jolloin paikalliset aktiivit keräsivät 80 nimen kansalaisadressin. Adressissa ilmaistiin kasvava huoli kalanviljelylaitoksen alapuolisen vesistön erittäin huonosta kunnosta ja vaadittiin toimenpiteitä asian korjaamiseksi.

Joutsansalmi-yhdistyksen perustamisen konkreettiset toimet saivat alkunsa tammikuussa 2008 allekirjoitetusta uudesta kunnallis- ja kansalaisaloitteesta, jossa suuri joukko huolestuneita kunnan asukkaita edellytti, että kunta kutsuisi koolle keskustelevan ja suunnittelevan kansalaisfoorumin Myllynlahden, Joutsansalmen ja Jääsjärven vesistön suojelemiseksi.

– Yhdistyksen ehkä suurimpana saavutuksena toistaiseksi voidaan pitää Vaasan hallinto-oikeuden vahvistamia viimeisimmän ympäristöluvan perusteluja, missä alleviivataan niitä samoja periaatteita kuin mitä yhdistys, kunta, kalastuskunnat ja Joutsan asukkaat ovat toistuvasti tuoneet esiin kannanotoissaan ja valituksissa oikeusasteisiin. Viestimme on ollut, minkä myös Vaasan hallinto-oikeus vahvisti, että laitosten jätehuollon tulee perustua parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämiseen jätevesipäästöjen rajoittamiseksi, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Patosaari.

Markku Parkkonen