Joutsan kunnan tekninen lautakunta hyväksyi omalta osaltaan viime viikolla kunnan ensi vuoden investointibudjetin. Muutamien viilausten jälkeen lautakunnan budjettiesityksen loppusumma on noin 4,5 miljoonaa euroa. Summasta noin 70 prosenttia eli 3,1 miljoonaa euroa kuluu uuden sote-keskuksen rakentamiseen. Sote-keskuksen kokonaiskustannus on 4,9 miljoonaa euroa, josta 1,8 miljoonaa jyvitetään vuodelle 2020. Sote-keskus rakennetaan kuvassa näkyvälle tontille, jossa on nykyään vanhan terveyskeskuksen parkkipaikka.

Kaikkiaan sote-rakennuksiin kuluu ensi vuonna lähes 3,5 miljoonaa euroa, sillä Palvelukeskus Jousen saneeraukseen varataan 330.000 euroa. Palvelukeskusta on tarkoitus saneerata kolmena tulevana vuonna yhteensä lähes miljoonalla eurolla.

Investointibudjetti menee vielä kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn, joten siihen voi tulla muutoksia.

Tekninen lautakunta poisti budjetista 146.000 euron verran rahoja, jotka oli varattu Jousitien ja Yhdystien valaistuksen uusimiseen ja yleiseen kunnostukseen. Tiet ovat siirtymässä valtiolta kunnan vastuulle, mutta lautakunta katsoi, että valtion olisi ennen luovutusta laitettava paikat kuntoon.

Rutalahden satamaan esitetty 20.000 euron investointiraha poistettiin. Lautakunta esittää, että sataman kunnostuksiin varattaisiin sen sijaan 6.000 euroa käyttötalousbudjetin puolelle. Lautakunta myös siirsi suunnitelmien puutteellisuuden vuoksi kuntoportaiden rakentamiseen varatun 20.000 euron määrärahan vuodelle 2020.

Markku Parkkonen

 

Tällaisia asioita lautakunnan esitys investoinneista sisältää:

Maan ja kiinteistöjen hankintaan varataan sama summa kuin yleensäkin eli 500.000 euroa. Toisaalta kiinteistöjen myynnistä arvioidaan saatavan 50.000 euron tulot.

Vallaspeltoon hankitaan vedenpuhdistin 10.000 eurolla.

Joutsan uuden sote-keskuksen rakentamiseen varataan 3,1 miljoonaa euroa vuonna 2019. Samalla varataan 50.000 euroa soten varavoimakoneen hankintaan.

Mieskonmäen koulun sekä Kuntalan vanhan arkistosiiven kunnostustöihin varataan 10.000 euroa kumpaankin.

Lasa-hallin remonttitöihin ja liikennejärjestelyjen uudistamiseen varataan 60.000 euroa. Tarkoituksena on ohjata jatkossa teollisuusalueen raskas liikenne kulkemaan Teollisuustien kautta.

Pohvinrinteen pihatöihin ja valaistuksen rakentamiseen varataan 20.000 euroa.

Palvelukeskus Jousen remontteihin varataan 330.000 euroa vuodelle 2019.

Keskuskeittiön suunnitteluun varataan 20.000 euroa.

Valokuituhankkeeseen arvioidaan kuluvan 115.000 euroa.

Katuvalaistuksen ja liikenneväylien kunnostamiseen varataan yhteensä 156.000 euroa.

Tiesuunnittelua tehdään ensi vuonna Riuttatien, Kivitien, Ruusantien ja Savontien alueella. Suunnittelutöihin on varattu ensi vuodelle 65.000 euroa ja näiden alueiden toteutuksiin vuosille 2020–2021 yhteensä 810.000 euroa.

Urheilukentän nurmea ja kastelujärjestelmää uusitaan 95.000 eurolla, pururadan valaistusta lisätään 11.000 eurolla ja talviuimareiden laituria meijerin rannassa kunnostetaan 10.000 eurolla.