Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto pysytti kirkollisveroprosentin entisellä tasolla eli lukemassa 1,90. Tämän vuoden elokuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 683.547 euroa. Tilitysten määrä on kasvanut 4,1 prosenttia viime vuoden elokuuhun verrattuna.

Kuluvan vuoden talousarviossa kirkollisverotuloksi ja valtionrahoitustuloksi on arvioitu yhteensä 955.555 euroa. Edellä mainittu valtionavustus tulee kunnan väkiluvun perusteella ollen Joutsan tapauksessa 105.555 euroa.

Kirkkovaltuutettu Niilo Nieminen kertoi kokouksen lopuksi tekevänsä aloitteen, jossa hän esittää neuvotteluiden aloittamista Jyväskylän seurakunnan kanssa. Neuvotteluissa käsiteltäisiin seurakuntien välistä yhteistyötä sekä Joutsan ja Jyväskylän seurakuntien yhdistymistä.

Kirkkovaltuustossa oli myös kaksi pykälää, jotka liittyivät puukauppoihin, metsänhoitoon ja säästöpäätösten toimeenpanoon. Niiden perusteella kuusi kirkkovaltuutettua oli vaatinut ylimääräistä kokousta. Keskiössä oli kirkkoneuvoston talvella hyväksymä puukauppa. Tuolloin kokouksessa on esitelty Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen laatiman metsänhoitosuunnitelman mukaiset tarjoukset. Kyseinen MHY vastaa seurakunnan metsien kokonaisvaltaisesta hoidosta.

Ylimääräistä kokousta vaatineet esittivät kritiikkiä siitä, ettei leimikon teosta ja tarjousten pyytämisestä ole olemassa neuvoston päätöstä. Esittelytekstissä nähtiinkin harvinaiset pahoittelut siitä, ettei asiassa oltu toimittu kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.

Myös muuta voimakasta arvostelua kuultiin etenkin kirkkovaltuutettu Teuvo Kuitusen kertomana. Kuten kokouksessa tiivistettiin, puuta on myyty enemmän kuin mitä talousarvioon oli laitettu, mutta samaan aikaan metsänhoitotöiden tasoon ei oltu tyytyväisiä. Päätökseksi kirjattiin, että jatkossa metsänmyynti tulee tapahtua kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti ja että myynti- ja hoitosuunnitelmat tulee esittää seuraavalle vuodelle talousarvion yhteydessä. Kirkkoneuvosto nimeää jatkossa keskuudestaan metsävastaavan.

Kirkkovaltuutettu Jukka Partanen esitteli tässä yhteydessä laatimaansa kulutaulukkoa seurakunnan metsien myynnistä ja hoidosta. Sen mukaan vuodesta 2014 lähtien metsää on myyty 230.266 euroa yli talousarviossa esitetyn. Useimpina vuosina talousarviossa on ennakoitu puunmyyntituotoksi 100.000 euroa. Ylitykset vaihtelevat 37.000–107.000 välillä, tosin yhtenä vuonna on nähty 17.000 euron alituskin.

Säästöpäätökset ovat jääneet osaksi vaiheeseen. Syistä kokous kävi keskustelua, ja tässä kohtaa ilmeisesti talouspäällikön virkavapaus vaikuttaa, sillä sijaisjärjestelyjä on hoidettu hyvin niukoin resurssein.

Kuvassa Aila Niinikoski ja Teuvo Jaakkola kuvattuna kirkkovaltuuston kokouksessa Markku Malinin hahmon takaa.

Janne Airaksinen