Joutsan kunnanhallitus käsitteli varhaiskasvatuksen tilatarvetta. Nykyiset kunnan tilat eivät ole riittävät kasvavan lapsimäärän ja henkilöstömuutoksien vuoksi. Niitä on pidetty myös osin epäkäytännöllisinä ja ahtaina. Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallitus selvittää siirtokelpoisten tilojen vuokraamista varhaiskasvatuksen käyttöön.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Jukka Huikon (kok.) mukaan selvitettävässä asiassa on kyse modernista toimintatavasta.

– Vuokratiloilla ratkaistaisiin varhaiskasvatuksen paitsi palvelunkysyntään myös palveluiden hajanaiseen sijoitteluun sekä osin ei niin käytännöllisiin tiloihin liittyvät haasteet 5–10 vuoden aikajänteelle. Muutaman vuoden päästä näemme paremmin, mille tasolle syntyvyys ja toisaalta palvelukysyntä on asettunut, ja voimme tehdä seuraavat ratkaisut.

– Keskusteluissa on jo pitkään väläytelty lukuisien jo olemassa olevien, tyhjillään olevien tilojen soveltuvuutta varhaiskasvatukselle. Oma näkemykseni on, että varhaiskasvatus tarvitsee ajanmukaiset, sitä varten suunnitellut ja rakennetut tilat, joihin oleellisena liittyy ulkoaktiviteetit mahdollistava ympäristö lähellä. Mielellään näkisin varhaiskasvatuksen täydentävän Koulumäen kampusta ja keskittyvän Joutsan kirkonkylän osalta sinne, jolloin synenergiahyödyt olisivat suurimmat, kommentoi Huikko.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →