Suomessa veden ja sähkön toimittaminen on perinteisesti ollut varsin pienten yhtiöiden varassa. Sähköyhtiöiden osalta suunta näyttää nyt olevan kiihtyvästi kohden entistä isompia toimijoita. Muun muassa Suur-Savon Sähkö tähtää myyntiyhtiönsä eriyttämisellä valtakunnalliseksi toimijaksi sähkönmyyjänä. On hyvinkin mahdollista, että viiden vuoden päästä Suomessa on teleyhtiöiden tapaan vain muutama iso sähkönmyyjä.

Vesihuollossa ei vastaavasta keskittymisestä ole toistaiseksi tietoakaan. Tai tarkemmin sanottuna aivan viime aikoina on julkisuudessa ollut puheenvuoroja siitä, että keskittymistä kaivattaisiin myös vesihuollossa. Jyväskylän kaupungin omistama Jyväskylän Energia on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan hoitoonsa vaikka koko maakunnan vesihuollon. Siis esimerkiksi Joutsan Vesihuolto Oy:n sekä kaikkien alueen vesiosuuskuntien toiminnan.

Keskittämisessä olisi monia etuja. Iso yritys pystyy pitämään toimintansa laadun paremmin vaadittavalla tasolla. Samaten isoissa yksiköissä pitäisi ainakin teoriassa syntyä säästöjä, jotka viime kädessä koituvat vedenkäyttäjien eduksi. Samalla ratkeaisivat muun muassa pienten vesilaitosten hoitamiseen liittyvät ongelmat.

Joutsan seutukunnalla on myös meneillään ainakin pienimuotoista kehitystä kohti isompia yksiköitä. Joutsan ja Luhangan kunnat keskustelevat mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä vesihuollossa. Samaten vesiosuuskuntien toiminnan liittäminen kunnallisen yhtiön hoidettavaksi voi tulla kysymykseen jo lähivuosina.

Markku Parkkonen

 

Tagged with →