Moni sanomalehtien varhaisjakelualueella asuva joutsalainen on kiinnittänyt huomiota siihen, että postilaatikkoon tai -luukkuun on alkanut ilmestyä aamulla sanomalehden ohella osoitteellista kirjepostia. Perinteisesti osoitteelliset kirjeet ovat tulleet päiväpostissa, mutta nykyisin Mediatalo Esan jakeluyksikkö Esa Jakelut jakaa niitä arkisin sanomalehtien varhaisjakelun yhteydessä Joutsan taajama-alueilla.

Taustalla vaikuttaa Esa Jakelujen jakeluliiketoiminnan johtaja Kari Väisäsen mukaan sanomalehtikustantajien halu suitsia sanomalehtien jakelun kustannuksia.

– Postilaki on jo pitkään mahdollistanut postikilpailun. Sanomalehtikustantajat ovat nähneet lisätuotteiden saamisen mukaan varhaisjakeluun välttämättömänä, jotta sanomalehtien jakelun yksikkökustannukset eivät nouse kohtuuttomasti, taustoittaa Väisänen.

Sanomalehtikustantajien jakeluoperaattorit rakensivat Väisäsen mukaan suurten postittajien kanssa tehokkaan jakeluprosessin kirjeille sekä aikakauslehdille ja muodostivat Jakeluyhtiö Suomen jakeluverkoston. Säännölliset aikakauslehtijakelut aloitettiin maaliskuussa 2016 ja kirjejakelut toukokuussa 2016.

– Joutsan taajama on kuulunut siihen alueeseen, jonne on ollut mahdollista kanavoitua kirjeitä alusta alkaen, mutta kun sen osuus jakamistamme kirjejakelutalouksista ja siten myös kirjeistä on 1-2 prosenttia, ei sinne ole alussa tullut kirjeitä lainkaan. Raportteja minulla ei ole käytettävissä, mutta uskoisin, että kirjejakelumme Joutsankin alueella on ollut vuoden 2016 aikana jo säännöllistä, mutta toki melko vähäistä, sanoo Väisänen.

Minkä verran Joutsassa jaetaan kirjeitä tällä hetkellä, sitä Väisänen ei osaa asiaan tarkemmin perehtymättä arvioida. Kaikkiaan Esa Jakeluiden varhaisjakelualueilla Päijät-Hämeessä jaetaan kuitenkin hänen mukaansa joka arkipäivä keskimäärin noin 10.000 kirjettä. Kirjeet ovat yritysten kirjepostia eli laskuja, asiakaskirjeitä ja kohdennettuja markkinointilähetyksiä. Kuluttajakirjeitä ei jaeta, sillä niiden jakelussa Väisänen sanoo Postin olevan ainoa, jolla on edellytykset tuottaa se palvelu kattavasti.

Osoitteellisten kirjeiden jakelupalvelu on Esa Jakeluille Väisäsen mukaan bisneksenä merkittävä ja välttämätön.

– Ilman kirjejakeluita sanomalehtien hintaa jouduttaisiin korottamaan vuosittain nykyistä enemmän tai varhaisjakelualueita olisi supistettava, hän arvioi.

Tarja Kuikka