Joutsan kunnassa on pantu vireille kirkonkylän osayleiskaavan laatimistyö. Yleiskaava on luonteeltaan hyvin väljä, ja sen avulla osoitetaan pikemmin suuntia, missä joskus tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuu jotain. Sillä ei siis määrätä asioita tontin tarkkuudella.

Maanantaina tästä tärkeästä asiasta järjestettiin yleisötilaisuus Koulumäellä. Yllättävää kyllä, sen suosio oli vähäinen. Kaavan laatijat kannustavat kansalaisia kertomaan ideoitaan.

– Nyt on hieno mahdollisuus vaikuttaa Joutsan keskustaajaman oloihin, kiteytti teknistä johtajaa sijaistava kunnanjohtaja Harri Nissinen tilaisuuden alkuun.

Kirkonkylän osayleiskaavan lisäksi Nelostielle taajaman kohdalle tehdään aluevaraussuunnitelma. Tässä on mukana myös valtio Keski-Suomen elyn muodossa.

Suunnitelmassa tutkitaan valtatien ratkaisuja Karimäen liittymän eteläpuolelta aina Korpilahdentien liittymään asti. Joutsan kohdalla varaudutaan 2+2-kaistaiseen tiehen ja eritasoliittymiin. Eritasoliittymillä mahdollistetaan tulevaisuudessa myös valtatien länsipuolisten alueiden käyttö, mikäli sellainen joskus tulee mahdolliseksi.

Liittymän tai liittymien paikkaa ei ole vielä juurikaan pohdittu, sillä kaavan laatiminen on vasta aivan alussa. Yksi todennäköinen sijoituspaikka sijaitsee kuitenkin jossain kohtaa Huttulan risteyksen sekä Pertunmaantien risteyksen välisellä alueella. Mitään rahoitusvarauksia valtiolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole olemassa siihen, että suunnitelmat joskus toteutuisivat rakentamisena.

Valtatien 4:n suunnitelmaluonnoksia esitellään yleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa alkuvuonna 2019. Kaavalaatimisen aikana lisäksi käsitellään asemakaava-alueilla sijaitsevien maanteiden muuttaminen kaduiksi Joutsan keskustaajamassa sekä Leivonmäellä. Tässä tutkitaan sitä, onko kunnan mahdollista ottaa vastaan nämä nykyisin valtion hoidossa olevat tiet ja mikä olisi hinta.

Kunnan osuuden hahmotelmana olisi noin 146.000 euroa, millä investoitaisiin istutuksiin ja parempiin katukiveyksiin 76.000 ja valaistuksen uusimiseen 70.000 euroa.

Yleisötilaisuudessa oli vain alle 20 henkeä, ja läsnäolleet saivat esittää vapaasti näkökantojaan erillisessä työpajassa. Näistä mainittakoon Viherin suunnan uusi asuinalue pientaloille sekä keskustan tiivistäminen, koululaisten kulkureittien turvallisuuden parantaminen sekä vanhojen rakennusten säilyttäminen.

Joutsan kirkonkylän osayleiskaavoitus maksaa 28.780 euroa. Nelostiehen liittyvästä ely-keskuksen suunnittelusta kunnan osuus on noin 23.000 euroa.

Osayleiskaavan laatii A-Insinöörit Suunnittelu Oy Tampereelta. Kaiken tulisi olla valmiina ja hyväksyttävissä loppuvuodesta 2019.

Yläkuvassa asioita pohtivat ja ideoitaan kaavanlaatijoille kirjailevat Sakari Eskelinen, Iiris Ilmonen ja Seija Miettinen.

Janne Airaksinen

Osayleiskaavan pääsuunnittelija on arkkitehti Sini Suontausta.