Nelostien liikenneturvallisuutta parannetaan automaattisella nopeusvalvonnalla Vaajakosken ja Lusin välillä. Suomeksi tämä tarkoittaa liikennevalvontakameroiden, ns. peltipoliisien, asentamista tien varsille.

Automaattivalvontapisteiden rakentamisen luvattiin alkavan syyskuussa tolppien ja tarvittavien sähköliitäntöjen osalta, ja nyt Huttulan risteyksen eteläpuolelle on ilmestynyt levike, mikä liittyy tähän projektiin. Urakoitsijan taholta kerrotaan, että tolpat ovat valmiina lokakuun loppuun mennessä. Poliisi asentaa sitten myöhemmin tolppiin kamerat. Automaattinen nopeusvalvonnan alkamisesta tiedotetaan vielä erikseen, sitten kun se on ajankohtaista.

Kameratolppia tulee valtatielle Joutsan taajaman pääliittymään Huttulan kohdalle, Tammihaaran risteykseen ja Leivonmäen taajaman liittymään huoltoaseman kohdalle.

Lusin ja Vaajakosken välille tulee 23 peltipolisia, ja niiden rakentaminen on aloitettu etelän suunnasta. Huttulan kohta on ensimmäinen Joutsan puolella, ja siitä työt etenevät kohti pohjoista.

Yle Uutisten (6.4.) tietojen mukaan uudemman mallin peltipoliisit mittaavat ajoneuvojen nopeutta tutkatekniikalla, kun taas vanhemmat käyttävät asfaltin alle asennetua silmukkaa. Tutka pystyy seuraamaan useamman ajoneuvon aikaa, nopeutta, etäisyyttä, suuntaa ja ajokaistaa kymmenien metrien päästä. Valvontasektori on myös laajempi, tiettävästi useampien kaistojen levyinen. Ylinopeudesta langetettava kuva lähtee langattomasti eteenpäin.

Kameratolppia sijoitetaan onnettomuushistorian perusteella merkittävimpiin riskipaikkoihin ja valvontaa on ainoastaan sellaisissa tien osissa, joissa ylinopeudet ovat yleisiä. Joutsan alueelle sijoitetaan kuusi automaattivalvontapistettä, ja käytännössä niillä valvotaan risteysalueita. Jokaista risteystä valvoo kaksi kameratolppaa, joten pohjoiseen ja etelään menevät kaistat saavat kukin oman valvontapisteensä tietyin välimatkoin.

Janne Airaksinen

Kuva: Poliisi