Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Päijänteen Metsänhoitoyhdistys ry:n suunnitelman seurakunnan metsien taimikonhoitotöistä. Metsissä on paljon hoitotarpeita, joista osa on kiireellisiä, ja kustannusarvion mukaan taimikonhoitotyöt vuonna 2018 maksavat 15 710 euroa.

Janne Airaksinen