Kärpäslätkät viuhuivat kilvan Joutsan yhtenäiskoulun 2B-luokassa maanantaina iltapäivällä. Kärpäsjahdista ei kuitenkaan ollut kyse, vaan läiskinnän kohteena olivat lattialle levitetyt värilaput, joita oppilaiden tuli lätkäistä sen mukaan, minkä värin leikinjohtaja kulloinkin ilmoitti englanniksi.

Samaan aikaan toisaalla luokassa pelattiin muistipelejä ja käytävällä heiteltiin hernepusseja lattialla olevan väripaperiruudukon päälle. Näissäkin peleissä oli sama tarkoitus kuin kärpäslätkän heiluttelussa: harjoitella jo aiemmin opeteltuja värejä englanniksi.

Pelaamisessa ei ollut kyse mistään satunnaisesta teemapäivästä, vaan varhennetun englanninopetuksen hankkeesta, jonka myötä Joutsan alakoulujen 1. ja 2. luokkien oppilailla on tänä lukuvuonna viikoittain yksi englannin oppitunti. Yksinomaan siihen englanninopetus ei kuitenkaan 2B-luokan toiminnallista oppituntia maanantaina ohjanneen luokanopettaja Merja Saarelan mukaan jää, vaan englantia käytetään koulupäivän aikana myös luokan arkisissa tilanteissa.

Kyse on Saarelan mukaan niin sanotusta kielisuihkuttelusta, jolla ennakoidaan kolmannella luokalla alkavaa varsinaista englanninopetusta. Kielioppia pienet eivät pänttää, eivätkä he käytä oppikirjojakaan.

– Se on pelailua, leikkiä, semmoista toiminnallista tekemistä. Jotain yksittäisiä monisteita meillä saattaa olla, mutta pääpaino on suullisessa ilmaisussa ja pyritään sitä rohkeutta saamaan siihen kielenkäyttöön, kuvailee Saarela.

 

Värien englanninkielisiä nimiä voi harjoitella myös muistipelin merkeissä.

Oppilaat ovat suhtautuneet Merja Saarelan mukaan englannin opiskeluun innolla. Tämän vahvistivat myös maanantaina värejä harjoitelleet 2B-luokan oppilaat; valtaosalle heistä englannin opiskelu on ollut hyvin mieluisaa ja helppoa. Kivoimmiksi asioiksi tunneissa on koettu muun muassa se, että opittuja taitoja voi hyödyntää ulkomailla käydessä.

Ykkös- ja kakkosluokkalaisten vanhempien keskuudessa suhtautuminen varhennettuun englanninopetuksen on vaihdellut. Saarela itse sanoo kuulleensa enemmän nimenomaan positiivista palautetta, kun moni vanhempi on hänen mukaansa oivaltanut, että kyse on nimenomaan leikinomaisesta opiskelusta.

Niitäkin kuitenkin on, jotka ovat suhtautuneet asiaan varauksella. Saarela arvelee sen johtuvan siitä, että on ehkä mielletty, että ennen vieraiden kielten opettelua täytyisi oppia muita koulutaitoja. Opettajana hän itse kuitenkin pitää varhennettua englanninopetusta hyvänä asiana.

– Juuri tällä tavalla miten tätä on täällä tehty, ettei ole niitä kirjoja, eikä vaadita sitä semmoista kirjoittamista, vaan että sitä päästään juuri leikinomaisesti tekemään ja sitä sellaista kielijännitystä poistamaan ennen kuin sitä edes kerkiää syntymään. Niin kyllä minä ajattelen, että tämä on ehdottoman hyvä juttu. Tänä päivänä pienetkin lapset ovat enkun kanssa niin paljon tekemisissä, hän perustelee.

 

Kielitaito karttuu lähes huomaamatta, kun vieraan kielen oppimateriaalia on koko ajan luokassa esillä.

Kun englanti tulee jo varhain tutuksi, se ei ole enää vieras asia varsinaisten kieliopintojen alkaessa kolmannella luokalla. Sen Merja Saarela näkee eduksi varsinkin niille, joille englannin opiskelu tulee olemaan työläämpää. Kun taitoja on jo ennestään, voi heti ensimmäisillä varsinaisilla kielitunneilla kokea onnistumisia.

– Ettei tulisi sitä kielteistä suhtautumista siihen vieraan kielen opiskeluun heti silloin kolmannella, Saarela pohtii.

Varhennetun englanninopetuksen hanke päättyy siis Joutsassa tämän lukuvuoden lopussa. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö joutsalaiset 1. ja 2. luokkien oppilaat enää opettelisi koulussa englantia, sillä ensi lukuvuonna oppiaineesta tulee valtakunnallisesti osa mainittujen vuosiluokkien opetusohjelmaa. Kakkosilla englannin tunnit käynnistyvät Merja Saarelan mukaan syyslukukaudella, ykkösillä vasta kevätlukukaudella.

Tarja Kuikka