Luhangan kunnalla on omistuksessaan Tammijärven Laaniaho-niminen tonttikiinteistö (435-405-14-3), joka on ollut erinäisessä käytössä viimeisten vuosikymmenten aikana. Kaavassa kiinteistöllä on tunnus TY, mikä tarkoittaa teollisuusalueen merkintää, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Kunnalla ei ole intressiä omistaa tonttia, joten kunnanjohtaja Tuomo Kärnä on käynyt paikallisen yrittäjän kanssa keskusteluja alueen osalta. Yrittäjällä on kiinnostusta alueen ostamisesta.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valtuuttaa hallituksen myymään mainitun kiinteistön ja määrittelemään myyntiehdot toimenpiteelle. Tontin myynnin ehtona on ostajan esittämä Luhangan kunnan kannalta oleellinen elinkeinopoliittinen tarkoitus. Markkinahinnaksi tontille asetetaan 6.000 euroa.

Kiinteistöjen myynnissä toimii hallintosäännön mukaan osapuolena Luhangan osalta kunnanhallitus, mikäli valtuusto päättää asettaa kiinteistön myyntiin. Kiinteistölle tulee asettaa markkinahinta ja kiinteistö tulee laittaa julkisesti myyntiin.

Kiinteistön mahdollisesti mennessä kaupaksi tulee kauppa suorittaa vuoden 2019 puolella. Kiinteistö on tarkoitus asettaa myyntiin alustapohjaiselle tarjouskauppa-sivustolle internettiin.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →