Joutsan kunnassa risu- ja haravointijätteet voi kuljettaa Joutsan jätevedenpuhdistamolle tai Leivonmäen entiselle kaatopaikalle. Risuille ja haravointijätteille on varattu siellä omat paikkansa.

Tähän saattaa tulla muutos. Kunnan tekninen ja ympäristöosasto pyytävät tarjouksen risu- ja haravointijätteen vastaanotosta Lassila & Tikanojalta Joutsassa ja Leivonmäellä järjestettävästä keräyksestä. Mikäli sopimukseen päästään, kunnan järjestämä nykyisenkaltainen risu- ja haravointijätteen vastaanotto Joutsassa ja Leivonmäellä lopetetaan. Muutos tapahtuu tällöin vuoden 2019 aikana.

Risu- ja haravointijätteitä on tähän mennessä voinut viedä alueille haluaminaan aikoina. Alueet eivät ole valvottuja, joten jätteiden viejistä tai viedyistä määristä ei kerätä tietoa. Alueille on tuotu myös sellaisia jätteitä, jotka eivät niille kuulu.

L&T:n kanssa on toukokuun alussa käyty alustavaa keskustelua, voisiko se alkaa vastaanottamaan Joutsan jäteasemalla puutarhajätettä. Tässä mallissa Joutsan kunta voisi maksaa vastaanoton esimerkiksi kahdelta kuukaudelta vuodessa ja muutoin puutarhajätteen tuojat maksaisivat jätteen tuonnin. Leivonmäellä vastaava keräys voitaisiin tehdä esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa tehtävällä parin päivän keräyksellä. Mikäli vastaanotosta ja keräyksestä saataisiin sovittua, entiset risu- ja haravointijätteen vastaanottoalueet poistetaan käytöstä ja niiden siistiminen aloitetaan.

Risujätteitä on haketettu alueilla tilaamalla palvelu useilta eri yrittäjiltä. Hakkeelle ei tällä hetkellä ole käyttöä. Haravointijäte maatuu alueelle. Molemmilla alueilla kasvaa runsaasti jättibalsamia.

Risujätettä ovat kaikki alle ranteen paksuiset puiden oksat ja rungot sekä orapihlajat ja muut pensasaidat. Haravointijätettä ovat puunlehtien, -neulasten ja nurmikon haravoinnista kertyvä jäte. Myös ruohovartiset kasvit, rikkaruohot juurineen ja puusta pudonneet hedelmät ja kävyt kuuluvat haravointijätteeseen. Kuormassa ei saa olla risuja, puunkappaleita, kiviä, roskia eikä muutakaan jätettä. Haravointijätteessä voi olla jonkin verran multaa ja hiekkaa, mutta ei kiviä.

Janne Airaksinen

Todiste viikonlopun ajalta, että alueelle tuodaan sinne kuulumatonta tavaraa. Tällaisten henkilöiden vuoksi, jotka kippaavat esimerkiksi kiviä kompostoitavaan jätteeseen, käytännöt saattavat muuttua. Kuva: Joutsan tekninen osasto.