Ei liene kenellekään yllätys, että Joutsan seutukunnalla syntyvyys on laskussa. Kuluvan vuoden vauvamäärä näyttää jäävän jopa ennätyksellisen pieneksi: neuvolan tietojen mukaan vuonna 2018 Joutsassa ja Luhangassa syntyy yhteensä vain 11 vauvaa. Joutsan seutukunnan tilanteessa ei sinänsä ole mitään koko maan kehityksestä poikkeavaa: kaiken kaikkiaan syntyvyys on Suomessa huolestuttavan alhaisella tasolla.

Pienillä paikkakunnilla alhainen syntyvyys tuottaa tulevaisuudessa monenlaisia ongelmia: kun palvelurakenne – esimerkiksi kouluverkko – on suunniteltu suuremmille lapsimäärille, johtaa kehitys väistämättä vaikeisiin ratkaisuihin. Jos vauvoja seudulla syntyy jatkuvasti alle 20, joudutaan koulujen määrää vähentämään vielä nykyisestäänkin. Samaten päivähoidon sopeuttaminen väheneviin lapsimääriin voi olla hankalaa. Tosin tällä hetkellähän ainakin Joutsassa tilanne on hyvä: päivähoidolle on tarvetta enemmän kuin aiemmin.

Vauvakatoa vastaan on hankala taistella. Perheiden lapsentekoa ei yhteiskunta voi ohjailla. Erilaisilla vauvapalkkioilla ja muilla konsteilla ei pääsääntöisesti ole pysyvää vaikutusta perheiden päätöksiin. Ainut pysyvämpi keino väestökehityksen kääntämiseen olisi houkutella paikkakunnalle uusia, työikäisiä asukkaita. Jotta muuttajia olisi, on paikkakunnalla oltava mahdollisuuksia työllistymiseen ja siihen voisi yksi ratkaisu olla etätyömahdollisuuksien parantaminen. Luulisi, että monia houkuttelisivat maaseudulle kohtuuhyvät palvelut, luonnonläheinen ympäristö ja edulliset asumiskustannukset. Kun tähän kakkuun lisätään toimivat tietoliikenneyhteydet, voisi tulevaisuuden menestysresepti olla hallussa.

Markku Parkkonen

 

Tagged with →