Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta esittää Joutsan kunnanhallitukselle, että Kuntalan pääty otetaan varhaiskasvatuksen käyttöön ryhmäperhepäiväkodiksi 1.1.2019 alkaen. Kuitenkin lautakunnan käsittelyssä nousi esille huomiot rakennuksen kunnon varmistamisesta ja siitä, soveltuvatko tilat ehdottoman varmasti suunniteltuun toimintaan. Kunnanhallitusta kehotetaankin lautakunnan toimesta vielä tarkistuttamaan toiminnallisuus, ja tarvittaessa käynnistämään toimenpiteet uusien tilojen etsimiseksi.

Kuntalan kiinteistön toisen päädyn remontti on valmistumassa. Termillä tarkoitetaan tässä yhteydessä entisen kirjaston puoleista päätyä. Tiloihin on harkittu kahdeksan lapsen ryhmäperhepäiväkotia. Tarve uusille tiloille alkaisi vuoden 2019 alussa tai viimeistään maaliskuussa. Tulevan vuoden talousarvioon on alustavasti varattu kahden ryhmäperhepäivähoitajan palkkamäärärahat.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärä lisääntyy syksyllä 2018 Joutsan taajamassa sekä Leivonmäellä. Lapsia on syyskuussa varhaiskasvatuksessa yhteensä 109. Uusia hakijoita, joille ei ole tehty sijoituspäätöstä, on odottamassa kymmenen. Lisäksi puhelimitse on tiedusteltu 20 h/viikko virikehoito-paikkoja neljälle.

Koivukummun päiväkodissa toimii kaksi ryhmää. Tilat ovat epäkäytännölliset, sokkeloiset, kolmessa eri tasossa, ruokailu- ja oleskelutilat pienet, eikä varsinaista isoa ryhmätilaa ole kummankaan osaston puolella. Koivukummun päiväkoti toimii myös vuorohoitoyksikkönä (aikainen aamu, myöhäinen ilta- ja viikonloppuhoito).

Vuoden 2019 aikana kaksi perhepäivähoitajaa jää eläkkeelle, joten yhdeksän lasta tarvitsee uuden varhaiskasvatuspaikan. Uusia perhepäivähoitajia on vaikea rekrytoida hakijoiden puutteen vuoksi.

Nykyiset tilat eivät riitä, joten uusia ratkaisuja on löydettävä mahdollisimman pian. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksella ei ole valmiuksia sijoittaa uusia, hakemuksensa jättäneitä, eikä kiireellisesti varhaiskasvatusta tarvitsevia hakijoita.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →