Joutsan Vesihuolto Oy lisää parhaillaan vesijohtoverkostoon klooria. Tällä välttämättömällä toimenpiteellä varmistetaan veden mikrobiologinen laatu. Kloorilla on ominaistuoksu ja -maku, minkä kyllä jokainen vesijohtoverkoston vettä käyttävä huomaa.

Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kämppi on saanut useita kysyviä yhteydenottoja siitä, onko vettä turvallista käyttää, jos se maistuu ja haisee kloorilta.

– Veden juonti ja muu käyttö on täysin turvallista, vaikka siihen vielä syötetäänkin klooria vedenottamoilta. Mitatut klooripitoisuudet ovat 0,4–0,7 milligrammaa litrassa vettä. Raja-arvo tässä kohtaa on 5 milligrammaa litrassa, joten Vesihuollon verkostoissa mennään reilusti turvallisissa lukemissa, kertoo Kämppi.

Hän huomauttaa, että monissa suurissa kaupungeissa lisätään jatkuvasti klooria verkostoveteen, vuodesta toiseen, kun taas Joutsan Vesihuollon vastuualueella kyseessä on ohimenevä poikkeustoimenpide. Kaupunkien säännöllisessä kloorisyötössä pitoisuudet vaihtelevat 0,2–0,3 milligrammassa.

Klooria lisätään juomaveteen Pekkasten ja Kaislarannan vedenottamoilta, Leivonmäen alavesisäiliöltä sekä Tammiharjun mittakaivolta.

Joutsan ja Luhangan talousvesiverkoston vedenkeittokehotus on vielä voimassa Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueella. Kaikilta muilta Joutsan ja Luhangan talousvesiverkostojen jakelualueilta keittokehotus poistettiin 17.9.

Tammijärven osuuskunnan jakelualue on haasteellinen verkoston puhdistuksen osalta, sillä verkosto on pitkä ja vedenkäyttäjiä on paikoin vähän, joten veden vaihtuvuus on tietyissä putkilinjoissa hyvin hidasta. Uusimpien vesinäytteiden alustavat tulokset valmistuvat tänään. Ympäristöterveydenhuolto tiedottaa erikseen, kun keittokehotus Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueelta poistetaan.

Vesiongelmaa on selvitelty jo elokuun puolivälistä alkaen. Ensin laatupoikkeama havaittiin Leivonmäellä, mikä johti vedenkeittokehotukseen siellä, ja sieltä keittokehotus laajeni uusien epäpuhtauslöydöksien myötä koskemaan koko aluetta.

Kloorin lisäämistä joko vähennetään tai siitä luovutaan kokonaan seuraavalla viikolla, veden tutkimustuloksista riippuen.

Janne Airaksinen