Kuntalain tarkoitus on (1 §) luoda edellytykset asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Asukkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on tuettava asukkaiden oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua (22 §). Mutta mitä tapahtuu Joutsassa?

Perusturvalautakunnan kokouksessa 11.9.2018 käsiteltiin palvelusetelin käyttöönottoa kotihoitoon. Esittelystä puuttuivat mm. laskelmat siitä, mitä päätös merkitsisi kunnan tulojen tai menojen osalta, miten se muuttaisi nykyisiä asiakasmaksuja ja paljonko henkilöstöä pitäisi vähentää. Lautakunta hyväksyi ehdotukseni asian palauttamisesta uuteen valmisteluun, koska mitään kiirettä asialla ei ole. Suurin osa Suomen kunnista ei vielä käytä sitä. Sitten tapahtui kummia.

Esittelijä olikin liittänyt eriävän mielipiteen pöytäkirjaan, jonka on luvattu tulevan nähtäväksi viime maanantaina kunnan kotisivulle. Eriävässä mielipiteessä esittelijä moittii puheenjohtajaa siitä, ettei tämä ollut antanut esittelijän vielä suullisesti perustella esitystään ja minua, etten kertonut kaikkia korjaus- ja muutosehdotuksiani sääntökirjaan kokouksessa, vaan lupasin toimittaa ne viikon kuluessa, kun kerran palautuspäätös oli tehty. Tärkeimmät korjaustarpeet olin kyllä kertonut. Lähetin viikonloppuna kunnanhallituksen jäsenille tiedoksi vastineen esittelijän mielipiteeseen. Vastineessa totean, ettei esittelijä näytä tuntevan kunnallista kokousmenettelyä, koska ei ymmärrä, että kun palautusesitys on tehty, keskustelussa keskitytään vain siihen, kunnes päätös on tehty. Sitten tapahtui yllätys!

Valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Maija Salonen lähetti minulle sähköpostin: ”pyydän ystävällisesti jatkossa poistamaan yhteystietoni tämäntapaisten ohjailukirjeiden postituslistastanne”. Mitäpä tämmöisestä pitäisi tuumia? Eikö valtuutetun tule kuunnella kuntalaista? Eikö edes syytöksiin saa vastata? On siis pakko pyytää mediaa apuun!

Kalle Willman
Joutsan kunnan jäsen

 

Tagged with →