Seurakunnan henkilökunnan osa-aikaistamisten vaikutuksista on esitetty ainakin kahdenlaisia näkemyksiä. Joutsan kirkkoherra Tuula Leppämäki totesi Joutsan Seudussa 11.7.2018, että ”diakonian päivystysvastaanotot, kotikäynnit ja diakoniatyön piiriin kuuluvien laitoshartaudet säilyvät ennallaan” osa-aikaistamisista huolimatta.

Kirkkovaltuutettu Niilo Nieminen puolestaan arveli Puheenvuoro-kirjoituksessaan 29.8. Joutsan Seudussa, että ”satoja käyntejä vuodessa jää pois diakonien lomautusten seurauksena”.

 

Pysyvätkö diakoniakäynnit ennallaan vai onko uhkana jopa satojen käyntien vähennykset vuodessa, kirkkoherra Tuula Leppämäki?

– Diakoniatyössä Joutsan seurakunnassa on tavattu asiakkaita 500–600 kertaa vuositasolla. Joitakin asiakaita tavataan tietysti monta kertaa. Siksi on vaikea sanoa kuinka paljon todellisuudessa asiakastapaamiset vähenevät osa-aikaistamisen myötä – vai harvenevatko vain. Täytyy muistaa, että myös papit ja muutkin seurakunnan työntekijät kohtaavat samoja diakoniatyön asiakkaita.

– Asiaa voidaan tarkastella uudelleen vuoden 2020 alussa, kun on tilastot vuodelta 2019 käytettävissä. Diakonien osa-aikaistamiset alkavat lokakuun alussa 2018. Diakoniatyöntekijöiden supistettu työaika kohdistuu pääasiassa seurakunnan toimintaan ja heidän työhönsä kuuluu myös toimistotöitä, joten kaikki ei ole pois asiakastapaamisista. Tarve asiakastapaamisiin myös vähenee joka vuosi jäsenmäärän seurakunnassa pienentyessä. Muu seurakuntatyö parhaimmassa tapauksessa on syrjäytymistä ja pahoinvointia ennalta ehkäisevää.

Markku Parkkonen

 

Tagged with →