Joutsan kunnanhallitus päätti lunastaa Joutsan Liikekeskus Oy:n sen rakennusteknillisellä arvolla, mikä on käytännössä nolla euroa. Sen purkamisesta ei sen sijaan vielä päätetty mitään.

Joutsan Liikekeskus sijaitsee Länsitiellä aivan taajaman ydinkeskustassa, ja tontin omistaa Joutsan kunta. Joutsan Liikekeskus Oy:n kanssa on aikoinaan solmittu määräaikainen vuokrasopimus ajalle 15.12.1969–15.12.2019.

Tontilla oleva Liikekeskus Oy:n rakennus on valmistunut vuonna 1971, ja siinä on asuin- ja liiketiloja. Rakennusta pidetään huonokuntoisena ja rakennusteknillisesti se on arvoton.

Vuokrasopimuksen lähestyessä päätöstä on tehtävä ratkaisu vuokrasopimuksen jatkosta. Tätä ovat toivoneet myös osakkaat. Rakennus sijaitsee kunnan kannalta keskeisellä paikalla ja siksi päättäjien tuli tehdä päätös, että jatketaanko vuokrasopimusta ja valmistaudutaan tuleviin investointeihin, joihin osa yhtiön osakkaista on jo ilmoittanut haluttomuutensa lähteä, vai lunastaako kunta rakennuksen.

Janne Airaksinen

Tagged with →