Joutsan kunnanhallitus on hyväksynyt yrityssetelin hakuohjeet ja myöntämisperusteet. Kunnanhallitus päätti jo kesällä, että yritysseteli otetaan käyttöön, mutta nyt kunnanjohtaja Harri Nissinen on laatinut myös hakuohjeet. Atk-asiantuntija Jarkko Puhakka on tehnyt tähän liittyen sähköisen hakulomakkeen. Yrityssetelille on ollut kysyntää heti kunnanhallituksen päätöksen jälkeen.

Yritysseteli on tarkoitettu Joutsan kunnan alueella toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus. Setelillä yrittäjä voi hankkia omaan tarpeeseensa sopivaa neuvontaa ja asiantuntija-apua. Kuitenkaan yrityksen normaalin toiminnan pyörittämiseen sitä ei voi käyttää.

Tuki on 75 prosenttia hankinnan arvosta, ja maksimissaan 3.000 euroa per yritys. Tuki on voimassa vuosina 2017–20. Se myönnetään arvioinnin perusteella, ja kunnanjohtaja tekee asiasta päätöksen.

Yritysseteli-kelpoisten hankittavien palvelujen lista on pitkä. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi selvitysten laatimisessa, teknisiin ja tuotantoon liittyvissä palveluissa ja kehittämistyössä sekä markkinoinnissa ja myynnissä. Muun muassa isommat, kertaluonteiset markkinointisuunnitelman mukaiset mainoskampanjat, tienvarsimainonta ja viranomaiset hyväksymät opaskyltit löytyvät listasta.

Tukea ei myönnetä kone- ja laitehankintoihin, palkkakustannuksiin, eikä muihin normaalitoiminnan menoihin. Myös kaikki lakisääteiset velvollisuudet täytyy olla hoidettuna verottajan ja työeläkemaksujen suhteen.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →