Joutsaankin rakennetaan ehkä ensi kesänä yläkuvassa näkyvän kaltaisia valokuituliittymiä.

Joutsan kirkonkylän valokuituverkko on liittyjämäärän puolesta toteutumassa, mutta täyttä varmuutta rakentamisesta ei ole, sillä hankkeen rahoitus on vielä auki. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toimitusjohtajan Janne Paunosen mukaan liittyjämäärä Joutsan kirkonkylällä on riittävä hankkeen toteuttamiseksi.

Valokuituverkkoa on jo rakennettu jonkin verran Peltolan alueelle Järvi-Suomen Energian sähköverkkojen maakaapeloinnin yhteydessä. Pääosa Joutsan kirkonkylän rakentamisesta tullaan kuitenkin tekemään ensi vuoden kesällä, mikäli hankkeen rahoitus saadaan kuntoon.

Toimitusjohtaja Paunonen ei vielä osannut arvioida, mille alueille Joutsan kirkonkylällä verkkoa rakennetaan.

– Hankealuetta ei ole ehditty analysoida vielä kokonaan. Tavoitteena on rakentaa alueella mahdollisimman laajasti, toteaa Paunonen.

Valokuituliittymän jo tilanneiden kiinteistönomistajien ei tässä vaiheessa tarvitse tehdä mitään. Keski-Suomen Valokuituverkot tiedottaa hankkeen etenemisestä tarpeen mukaan.

 

Luhangan Op:lle valokuitu on elintärkeä

Luhankalaiset ovat valokuidun suhteen olleet seutukunnan edelläkävijöitä, sillä kunnan alueelle verkko on jo rakennettu. Luhangan Osuuspankin toimitusjohtaja Tuomas Puttonen pitää valokuituyhteyden merkitystä ratkaisevana Tammijärven konttorin säilymisen kannalta.

Tietoturvasyistä pankki ei voi käyttää kaikissa toiminnoissaan langatonta 4g-yhteyttä ja vanhassa kuparikaapeliverkossa Tammijärvelle oli saatavilla vain neljän megabitin yhteysnopeus. Nykyään Luhangan Osuuspankin Tammijärven konttorilla on käytössä kymmenen megabitin valokuituyhteys, jota käytetään erityisesti videoneuvotteluissa.

– Kyllä nopea valokuituyhteys on ollut suorastaan elinehto Tammijärven konttorin kannalta. Merkittävä osa asiakkaistamme asuu etäämmällä, joten meillä on oltava tarjolla mahdollisuus verkkoneuvotteluihin, kertoo Tuomas Puttonen.

Valokuitu on ollut yritysten ja kuntalaisten saatavilla jo jonkin aikaa molemmilla Luhangan Osuuspankin toimipaikkakunnilla Luhangassa ja Toivakassa. Toimitusjohtaja Puttosen kuuleman palautteen mukaan erityisesti paikkakunnilla etätyötä tekevät kuntalaiset ovat olleet todella tyytyväisiä valokuituyhteyteen.

– Toki langattomatkin yhteydet ovat nykyään kehittyneitä, mutta valokuidun tuoma toimintavarmuus on monille tärkeää, painottaa Puttonen.

Markku Parkkonen

Luhangan Osuuspankin toimitusjohtajan Tuomas Puttosen (oik.) mukaan pankin Tammijärven konttorille oli tärkeää saada valokuituyhteys. Pankkitoimihenkilö Riitta Nieminen työpäivästä saattaa mennä suurin osa verkkoneuvottelujen parissa.

 

Tagged with →