Joutsan ja Luhangan talousvesiverkostosta ja ylävesisäiliöstä viime viikolla ja maanantaina otettujen vesinäytteiden perusteella verkosto on puhdistumassa.

Maanantaina eri puolilta jakeluverkostoa otetut näytteet täyttävät tutkituilta osin alustavien tulosten mukaan talousveden mikrobiologiset laatuvaatimukset ja -suositukset. Lopulliset tulokset näistä tutkimuksista valmistuvat loppuviikosta. Kloori ei ole edelleenkään tavoittanut kaikkia verkoston osia. Kloorin eteneminen pitkien linjojen umpiperiin vie aikaa.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto ottaa seuraavat näytteet huomenna keskiviikkona 12.9. Perjantaina ympäristöterveydenhuollossa tehdään arviointia keittokehotuksen purkamisen mahdollisuudesta. Ympäristöterveydenhuolto tiedottaa erikseen, kun keittokehotus poistetaan.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 14.9. iltapäivällä. Joutsan Vesihuolto Oy on seurannut kloorin leviämistä koko desinfioinnin ajan ja lisäksi klooripitoisuuksia on tutkittu laboratoriokokein.

Liittyen veden laadun palauttamiseen normaaliksi Joutsan ylävesisäiliö eli kansanomaisemmin vesitorni puhdistettiin viikko sitten. Sysmäläinen Vesikaivohuolto Vipe Oy pesi vedestä tyhjennetyn säiliön sisäpuolelta painepesureilla.

Tuolloin näytti vahvasti siltä, ettei ulkopuolisia vesiä ole päässyt vuotamaan sisätilan vesisäiliöön. Jos ylävesisäiliön katto olisi vuotanut, se näkyisi sisältä tummentumina yläpohjassa. Mitään tummentumia katossa tai muita merkkejä vuodosta ei havaittu muutenkin siististä säiliöstä.

Ulosteperäisen saastumisen lähteeksi ei ole selvityksissä kuitenkaan löytynyt mitään muuta selittävää tekijää kuin mahdollinen kattorakenteen läpivientien kautta tapahtunut saastuminen. Siksi katon läpivientien rakenteet on tiivistetty varmuuden vuoksi säiliön kunnostustöiden yhteydessä. Ylävesisäilön veden laatua seurataan tehostetusti jatkossa keittokehotuksen ja kloorauksen lopettamisen jälkeenkin.

– Yksi hyvä teoria laatupoikkeamiin on ennätyslämmin kesä, joka aiheutti ylävesisäiliössä olevaan veteen hieman eri lämpötilassa olevia kerrostumisia, arvioi Pertti Virtanen Vipe Oy:stä.

Jatkossa kerrostumisen voisi välttää uusilla putkiratkaisuilla, jolloin muuttunut virtaus sekoittaisi vettä ja estäisi kerrostumat.

Kuvassa sysmäläisen Vesikaivohuolto Vipe Oy:n toimitusjohtaja Pertti Virtanen laskeutui ensimmäisenä tyhjän vesitornin sisuksiin.

Janne Airaksinen

Lue myös JS Digi 7.9. Joutsan ja Luhangan verkostovesi on puhdistumassa – keittokehotus pysyy voimassa