Joutsan ja Luhangan talousvesiverkostosta ja ylävesisäiliöstä eilen otettujen näytteiden alustavat tutkimustulokset ovat valmistuneet. Näytteistä kaikki muut olivat alustavien tulosten mukaan mikrobiologiselta laadultaan moitteettomia lukuun ottamatta Luhangan Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueen yhtä näytettä, jossa koliformisia bakteereita oli edelleen löydettävissä.

Joutsan Vesihuolto Oy on seurannut kloorin leviämistä koko desinfioinnin ajan ja lisäksi klooripitoisuuksia on tutkittu laboratoriokokein. Kloori ei ole vielä levinnyt varmuudella verkoston koko alueelle, sillä putkilinjat ovat paikoitellen hyvin pitkiä ja osassa linjoja veden kulutus voi olla melko vähäistä. Kloorin eteneminen näihin pitkien linjojen umpiperiin vie aikaa. Kloorin syöttöä verkostoveteen jatketaan edelleen.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto ottaa seuraavat näytteet maanantaina 10.9. Siihen mennessä saadaan myös lisää tuloksia eilen torstaina otetuista näytteistä. Tarkoituksena on ottaa maanantain jälkeen vielä ainakin kolmas näytesarja verkostosta ennen kuin voidaan harkita keittokehotuksen purkua. Ympäristöterveydenhuolto tiedottaa erikseen, kun keittokehotus poistetaan.

Ulosteperäisen saastumisen lähteeksi ei ole selvityksissä löytynyt mitään muuta selittävää tekijää kuin mahdollinen ylävesisäilön kattorakenteen läpivientien kautta tapahtunut saastuminen. Katon läpivientien rakenteet on tiivistetty varmuuden vuoksi säiliön kunnostustöiden yhteydessä tällä viikolla. Ylävesisäilön veden laatua seurataan tehostetusti jatkossa keittokehotuksen ja kloorauksen lopettamisen jälkeenkin.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran tiistaina 11.9. iltapäivällä.

Janne Airaksinen

Lue myös: JS Digi 5.9. Vesitorni on nyt pesty ja tarkastettu sisäpuolelta – keittokehotus pysyy voimassa