Joutsan ylävesisäiliö eli kansanomaisemmin vesitorni on puhdistettu viime yönä. Sysmäläisen Vesikaivohuolto Vipe Oy:n kolme työntekijää laskeutui kello 22.00 tienoilla sisälle vedestä tyhjennettyyn säiliöön painepesureiden kanssa. 600 kuution säiliö pestiin sisältä käsin ja sen kunto tarkastettiin. Vesitornissa bakteerilöydösten vuoksi tehdyt työt onnistuivat suunnitellusti, eikä niistä aiheutunut haittaa vedenjakelulle. Tulosten perusteella ulkopuolisia vesiä ei ole päässyt vuotamaan sisätilan vesisäiliöön.

Keittokehotus pidetään silti edelleen voimassa koko Joutsan ja Luhangan kuntien talousvesiverkoston alueella lukuun ottamatta Mieskonmäen vesiosuuskunnan jakelualuetta. Kloorin syöttöä verkostoon jatketaan.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto jatkaa säiliön ja verkostoveden laadun seurantaa. Alustavia tuloksia näistä tutkimuksista on saatavilla perjantaina.

– Jos ylävesisäiliön katto olisi vuotanut, se näkyisi sisältä tummentumina yläpohjassa. Mitään sellaista ei ollut havaittavissa, ja myös muuten säiliö on siisti, kertoi Vipe Oy:n toimitusjohtaja Pertti Virtanen ensimmäisen tarkastuskäynnin havainnoista.

Jotta säiliö pystyttiin tarkastamaan ja pesemään, se piti ensiksi laskea tyhjäksi. Lähes täynnä ollut 600 kuution vesitorni laskettiin purkuputken kautta tyhjäksi läheiseen metsikköön. Toimenpide alkoi kello 20.00, pesu alkoi siitä noin kahden tunnin kuluttua ja säiliötä päästiin täyttämään uudelleen noin 01.00 jälkeen yöllä.

Vesiongelmaa on selvitelty jo elokuun puolivälistä alkaen. Ensin laatupoikkeama havaittiin Leivonmäellä, mikä johti vedenkeittokehotukseen siellä. Viime viikon tiistaina kehotus laajennettiin koskemaan koko vesiverkostoa, kun laatupoikkeamia oli havaittu näytteissä ympäri seutua.

Uutta oli, että tiistain tietojen mukaan Joutsan vesitornista otetuista näytteistä oli havaittu myös ulosteperäistä E. coli -bakteeria. E. colia esiintyi näytteissä, jotka otettiin vesitornin ylimmistä vesikerroksista. Muualta vesiverkostosta E. colia ei ole havaittu.

Ulosteperäisen saastumisen syy ei tässä yhteydessä varmuudella selvinnyt. Tarkastuksessa ei löydetty vakavia puutteita säiliön rakenteissa. Myöskään mitään valumajälkiä ei säiliön sisäpuolella havaittu. Joutsan Vesihuolto Oy tiivistää vielä varmuuden vuoksi huoltoluukun kansirakenteet ja uusii säiliön tuuletusputkien verkotukset. Säiliön likaantunut vesi on poistettu ja säiliö on pesty sekä desinfioitu.

– Paras teoria tällä hetkellä laatupoikkeamiin on ennätyslämmin kesä, joka aiheutti ylävesisäiliössä olevaan veteen hieman eri lämpötilassa olevia kerrostumisia, arvioi Virtanen.

Jatkossa kerrostumisen voisi välttää uusilla putkiratkaisuilla, jolloin muuttunut virtaus sekoittaisi vettä ja estäisi kerrostumat.

Janne Airaksinen

Lue myös: JS Digi 4.9.2018 Vedenkeitto jatkuu, nyt vedessä myös E. colia – vesitornia epäillään nyt vahvimmin ongelmien lähteeksikin

 

Vuonna 1990 valmistuneen tornin pintabetoniin on aikojen saatossa tullut halkeamia, jotka on korjattu. Tarkastuksen mukaan näistä ei ole aiheutunut sade- tai sulamisvesien vuotamista säiliöön. Pintabetonin alla on erillisiä kerroksia vesieristettä ja kosteussulkua.

 

Katso video vesitornin puhdistustyöstä: