Ympäristöterveysviranomaisten antama vedenkeittokehotus pysyy edelleen voimassa Joutsassa, tiedottivat viranomaiset tiistaina 4. syyskuuta iltapäivällä.

Keittokehotus koskee kaikkia niitä vesiverkoston osia, joihin vesi tulee Joutsasta. Alue kattaa muun muassa Luhangan ja Leivonmäen sekä seudun kaikki vesiosuuskunnat Mieskonmäkeä ja Rutalahtea lukuunottamatta.

Vesiongelmaa on selvitelty jo elokuun puolivälistä alkaen. Ensin laatupoikkeama havaittiin Leivonmäellä, mikä johti vedenkeittokehotukseen siellä. Viime viikon tiistaina kehotus laajennettiin koskemaan koko vesiverkostoa, kun laatupoikkeamia oli havaittu näytteissä ympäri seutua.

Uutta on, että uusimmista Joutsan vesitornista otetuista näytteistä on havaittu myös ulosteperäistä E. coli -bakteeria. E. colia esiintyi näytteissä, jotka otettiin vesitornin ylimmistä vesikerroksista. Muualta vesiverkostosta E. colia ei ole havaittu.

Aikaisemmin on havaittu ympäristöperäisiä koliformisista bakteereja niin vesitornista kuin muualla vesiverkostossa.

Vesitorni syynätään tiistain ja keskiviikon välisenä yönä

Toimenpiteenä vesijohtoverkoston vettä on alettu klooraamaan koko verkostossa. Toistaiseksi kloorausta on suoritettu vasta määrillä, joita käytetään talousveden puhdistuksessa vesilaitoksissa.

Järeämpi keino olisi niin sanottu tehoklooraus, mutta siihen ei vielä ole nähty tarvetta.

Syytä sille, mistä bakteerit ovat verkostoon päätyneet eivät vielä ole saatu varmuudella selvitettyä, mutta epäilykset kohdistuvat vahvasti Joutsan vesitorniin.

– Vesitorni huolletaan ja puhdistetaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Tässä yhteydessä asiaan saatetaan saada lisävalaistusta, esimerkiksi löytyykö rakenteista vikaa, kertoi Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kämppi Joutsan Seudulle tiistaina iltapäivällä.

Mikäli rakenteista löytyy vikaa, on mahdollista, että esimerkiksi kesän helteillä ja elokuun sadekuuroilla voi niilläkin olla osuutta ongelmiin.

Vesi saattaa samentua

Vesitornin vettä on jo aikaisemmin alettu juoksuttamaan veden vaihtamiseksi. Uutena toimenpiteenä Joutsan ja Luhangan  vesiyhtiöt ottavat käyttöön varavedenottamoita.

Varavedenottamot sekä huoltotoimet saattavat aiheuttaa paineenvaihtelua ja veden virtaussuuntien muutoksia vesijohtoverkkoon.

Näiden toimien johdosta vesijohtoverkostossa saattaa esiintyä sameutta.

Sameaa vettä ei pidä käyttää, vaan sitä voi juoksuttaa hanasta.

Muista puhtaat astiat vettä noudettaessa

Vedenjakelupisteitä on perustettu ympäri seutukuntaa. Kun vettä noutaa jakelupisteeltä, on hyvä kiinnittää huomiota astioiden puhtauteen. Vettä ei myöskään suositella säilöttävän paria päivää pidempään.

Viranomaiset ovat rauhoitelleet vesikriisin ympärillä käytyä keskustelua. Kyse on toistaiseksi vedenkeittokehotuksesta, joka on annettu varotoimenpiteenä. Seututerveyskeskuksen apulaisylilääkäri Irmeli Räsänen puolestaan totesi Joutsan Seudulle viime viikolle, että sairastumisia veden vuoksi ei ole tiedossa.

Ympäristöterveyspäällikkö Kari Lampivuo on puolestaan painottanut viranomaistiedotteissa, että bakteeripitoisuudet vedessä ovat olleet vähäisiä.

Paikallislehti seuraa

Paikallislehti Joutsan Seutu seuraa tilanteen kehittymistä verkkosivuillaan www.joutsanseutu.fi päivittäin.

Viranomaiset tiedottavat tilanteesta seuraavan kerran keskiviikkona 4. syyskuuta.

Jukka Huikko

Lue myös:

Viranomaistiedote 4.9.2018