Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti, että diakonien Heidi Karvisen ja Nina Siitarin sekä kanttori Aki Rämön virkojen hoito osa-aikaistetaan 80 prosenttiin toistaiseksi.

Näin on päätetty alun perin jo 24.1.2018 pidetyssä kokouksessa liittyen seurakunnan talouden tasapainottamiseen. Samassa kokouksessa osa-aikaistettiin kaikkiaan kuusi seurakunnan työntekijää niin, että heidän kaikkien virat säilyvät 100-prosenttisina, mutta niiden hoito osa-aikaistetaan.

Kanttorin ja diakoniatyöntekijöiden kohdalla asia vaati kuitenkin vielä lisää kokoustamista. Tammikuun päätöksen jälkeen kirkon työnantajapuolen lakimiehet totesivat, että kanttoria ja diakoniatyöntekijöitä koskevien osa-aikaistamispäätösten täytäntöönpano edellyttää joko työntekijältä saatua kirjallista suostumusta tai viran muuttamista osa-aikaiseksi.

Näitä kahta vaihtoehtoa kysyttiin kanttorilta ja diakoniatyöntekijöiltä. Työntekijät eivät halunneet antaa kirjallista suostumusta, koska se saattaisi vaarantaa sovitellun työttömyyspäivärahan saamista. Siksi heidän virkansa tuli muuttaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksella osa-aikaisiksi. Tätä koskevat päätökset teki Joutsan seurakunnan kirkkovaltuusto 25.6.2018.

Kanttorin ja diakoniatyöntekijän virat ovat seurakunnassa kirkkolain mukaan pakollisia virkoja. Osa-aikaiseksi muutettujen virkojen hoidosta piti nyt tehdä uusi päätös kirkkoneuvoston toimesta.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →